2011 m. birželio 10 d.
Nr. 44
(1924)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Paminėtas klebono kunigystės 10-metis

Dekanas prel. Vytautas Gustaitis (kairėje)
sveikino kleboną kun. Francą Kuklį

PAJEVONYS. Gegužės 22-ąją, sekmadienį, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo minimas klebono kun. Franco Kuklio kunigystės 10-metis. Už kunigo sveikatą kartu su parapijiečiais meldėsi ir šv. Mišias aukojo Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis. Po šv. Mišių kleboną sveikino dekanas prel. V. Gustaitis, pastoracinės tarybos nariai, atstovai iš Naujininkų, Trilaukio, Užupių, Balandėlių kaimų, Pajevonio „Jevonio versmės“ bendruomenės atstovai, choristai. Po sveikinimų choras sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Nors klebonas kun. F. Kuklys į Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo parapiją atvyko tik prieš dvejus metus, per trumpą laiką spėjo nudirbti daug darbų: bažnyčia pasipuošė naujais šviestuvais, kiliminiu taku, baigti sudėti vitražai, pastatytas šventoriuje kryžius 20-metų nepriklausomybės jubiliejaus proga, iš pagrindų tvarkoma aplinka. Klebonas, stengdamasis dėl parapijiečių, dažnai pakviečia kunigų svečių, tuo šv. Mišias padarydamas iškilmingesnes, organizuoja keliones po šventas vietas.

Matydami jo nuveiktus darbus ir puoselėjamą šventovę, visi sveikinantys linkėjo, kad kunigystės 20-metį jis taip pat sutiktų Pajevonyje.

 A. Zinfeldas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija