2011 m. birželio 10 d.
Nr. 44
(1924)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Bažnyčia jau šviečia vitražais

Maldininkai prie Pajevonio
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios.
Paskutinėje eilėje centre –
buvęs klebonas prel. Juozas
Pečiukonis ir dabartinis
klebonas kun. Francas Kuklys

Pajevonio bažnyčios vitražai

PAJEVONYS. Gegužės 28-ąją, šeštadienį, į šventiškai papuoštą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią rinkosi parapijos tikintieji ir svečiai iš visos Lietuvos. Bažnyčioje buvo švenčiama Dievo Motinos Marijos šventė. Šv. Mišių aukai vadovavo prelatas Juozas Pečiukonis, koncelebravo kunigai Rimantas Venslova ir Vytautas Kajokas. Prieš gerą dvidešimtmetį tarnaudamas šioje parapijoje prel. J. Pečiukonis kartu su parapijiečiais nutarė paprastus bažnyčios stiklus pakeisti vitražais. Šiais metais naujojo parapijos klebono kun. Franco Kuklio iniciatyva darbas užbaigtas ir vitražai šventės metu pašventinti. Sveikindamas tądien gausiai susirinkusius tikinčiuosius, prel. Juozas Pečiukonis sakė, kad šie vitražai savo grožiu ir prasmingumu prilygsta Vilkaviškio Katedrai ir reta bažnyčia Lietuvoje gali pasigirti panašiais.

Šv. Mišių metu visi dairėsi į vargonus, iš kur sklido nuostabiai atliekamos giesmės. Norėdami padaryti siurprizą giminėms ir savo krašto žmonėms, iš netolimo Šakių kaimo kilę broliai A. ir E. Vakarinai į Pajevonį pakvietė žymius muzikus: operos solistę R. Juzukonytę, Muzikos akademijos profesorę A. Motuzienę, Muzikos akademijos docentą, Nacionalinės premijos laureatą P. Vyšniauską ir Kultūros ministerijos viceministrą, operos ir baleto teatro solistą D. Staponkų, kurie giedojo kartu su bažnyčios choru, o paskui surengė koncertą.  

Raudonų rožių puokšte parapijos tikintieji pasveikino  prel. J. Pečiukonį, tądien šventusį 33-ejų metų kunigystės sukaktį. Padėkos žodį taręs Pajevonio klebonas kun. F. Kuklys kartu su parapijos jaunimu rožių puokštėmis ir Dievo gailestingumo paveikslais apdovanojo garsius atlikėjus.

Po iškilmių bažnyčioje šv. Mišiose dalyvavę kunigai, muzikai ir svečiai buvo pakviesti bendriems pietums į Matlaukio bendruomenės namus, kuriuose vyko gausios Alkevičių giminės susitikimas. Beje, jie įamžino savo pavardę viename bažnyčios vitraže, kaip ir Pečiukonių, Mažeikų, Danisevičių bei Blusių giminių atstovai.

Ragaujant ant laužo virtą žuvienę, gurkšnojant naminę girą, dalijantis prisiminimais laikas neprailgo. Puikia atmintimi nustebino prel. J. Pečiukonis – nužvelgęs susirinkusiųjų veidus atpažino tuos, kuriems prieš 20–25 metus suteikė Santuokos sakramentą. Atsisveikindamas gerbiamas prelatas palinkėjo visiems Dievo palaimos ir Marijos globos.

Ilgai dar skambėjo dainos ir eilės, sukosi poros bendruomenės namuos. Skirstėsi visi pabendravę, pasidžiaugę vieni kitais ir sutarę susitikti per Šv. Onos atlaidus Pajevonyje, kai miestelis kartu su bažnyčia švęs 460 metų jubiliejų.

 Danguolė Alkevičiūtė-Protasevičienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija