2011 m. birželio 10 d.
Nr. 44
(1924)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Rokiškio dekanate

Lietus netrukdė švęsti

Vyskupas Jonas Kauneckas (kairėje)
ir Rokiškio klebonas ir dekanas
kan. Vilnis Viktoras Cukuras
bažnyčios šventoriuje

Medžio drožėjas Vidmantas
Zakarka (kairėje) ir ąžuolus
dovanojęs verslininkas
Leonardas Šablinskas

Vyskupo pašventintas koplytstulpis
ir kryžius šventoriuje

Kun. Jono Katelės skulptūra

Kunigystės 70-metį švenčiantis
kun. Vladas Kremenskas

Parodos bažnyčioje fragmentas

Panemunėlis. Gegužės 29-ąją, sekmadienį, buvo paminėtas Šv. Juozapo Globos bažnyčios 100-metis ir kun. Jono Katelės 180-osios gimimo metinės. Į bažnyčią iš Rokiškio, Panevėžio ir kitų šalies vietų susirinkę tikintieji apžiūrėjo parodą „Garsusis Panemunėlis ir kun. J. Katelės švietėjiška veikla“.  Šv. Mišias aukojo ir pamokslą  sakė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Ganytojas džiaugėsi matydamas tiek daug žmonių, ragino nepamiršti tikrojo kelio į tikėjimą ir pateikė pavyzdžių, kokią galybę turi Dievo garbinimas. Nemažai pagarbių žodžių vyskupas  skyrė daugiau nei 30 metų Panemunėlyje dirbusiam kun. J. Katelei. Jo pastangų dėka parapijoje nebuvo nemokančių skaityti ir rašyti, beveik nebuvo ir girtuoklių. Kun. J. Katelė buvo tikras dvasios milžinas, todėl vyskupas ragino grįžti į tikėjimą. „Aš verkiu iš džiaugsmo, kai klausykloje išgirstu: išpažinties nebuvau 50 metų, tačiau  nebegaliu taip gyventi“, – kalbėjo ganytojas.

Su kunigystės 70-mečiu jis pasveikino kun. Vladą Kremenską, aptarnaujantį koplyčią  Panemunėlio geležinkelio stotyje, įteikė paveikslą bei pabučiavo. Ketvirtį amžiaus Panemunėlyje dirbusį jubiliatą sveikino ir parapijiečiai. Baigiantis Mišioms padėkos žodį tarė Panemunėlio parapiją aptarnaujantis Rokiškio klebonas ir dekanas kan. Vilnis Viktoras Cukuras.

Po šv. Mišių vyskupas pašventino kryžių, koplytstulpį ir kun. J. Katelės  skulptūrą – visus šiuos dirbinius iš medžio išdrožė garsus medžio meistras Vidmantas Zakarka,  ąžuolus dovanojo  verslininkas Leonardas Šablinskas. Abiem vyrams buvo uždėti vainikai iš ąžuolo lapų.

Prie kun. J. Katelės kapo kalbėjo Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta  Aleknienė, Seimo narys Algis Kazulėnas, rajono meras Vidmantas Kanopa, Klaipėdos universiteto prof. Petras Bielskis bei kiti. Gėlių puokštę ant kun. J. Katelės kapo padėjo vyskupas.

Paskui prie kun. J. Katelės paminklinio akmens Klaipėdos universiteto teatras parodė spektaklį J. Grušo „Tu mušei Adomą“, o Agluonėnų klojimo teatras prie senosios klebonijos suvaidino spektaklį „Žydas statinėje“.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija