2011 m. birželio 10 d.
Nr. 44
(1924)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Vaikų giesmės

Kauno lopšelio darželio
„Volungėlė“ dalyviai
ir festivalio organizatoriai:
Julija Bakūnaitė, Ramutė
Stanislovaitienė,
kun. Virginijus Gražulevičius

Salinių šeima, atlikusi
originaliausią giesmę

Rokai. Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ metodinis dvasinio ugdymo centras jau penktus metus organizuoja Kauno ikimokyklinių įstaigų festivalį „Dėkoju mamai ir Marijai“. Gegužės 5–6 dienomis Šv. Šeimos koplyčioje vykusiame festivalyje dalyvavo 138 vaikai bei šešios šeimos iš dvidešimties Kauno ikimokyklinių įstaigų.

Festivalį vertinusi draugiška vertinimo komisija džiaugėsi atlikėjų gausa, šeimų dalyvavimu, kūrinių atlikimo meniniu lygiu ir paskelbė nominacijas: šauniausias solistas – Ignas Sabaliauskas iš Tirkiliškių lopšelio-darželio, šauniausia solistė – Liepa Bliudžiūtė, lopšelio-darželio „Žemyna“ auklėtinė, 75-ojo lopšelio-darželio giesmininkė Milėja Stankevičiūtė pripažinta charizmatiškiausia soliste, o lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ mergaičių ansamblis – šauniausiu ansambliu. Šauniausias šeimyninis ansamblis – Bivainių šeima iš Kauno vaikų darželio „Vaivorykštė“. Pažymėta originaliausia giesmė, kurią atliko Salinių šeima iš lopšelio-darželio „Rokutis“, lopšelio-darželio „Girinukas“ ansamblis puikiai atlikto sutartinę, o originalią kūrinio aranžuotę – trio iš lopšelio-darželio „Klevelis“.

Festivalyje dalyvavo Panemunės seniūnijos seniūnė Rasina Žolynienė ir vyriausioji specialistė Loreta Knėpienė. Jos įteikė padėkas festivalio organizatorėms lopšelio-darželio „Rokutis“ direktorei Ramutei Stanislovaitienei, metodininkei organizatorei Julijai Bakūnaitei ir Rokų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonui kun. Virginijui Gražulevičiui, visiems muzikos pedagogams. Organizatoriai padėkojo ne tik dalyviams, bet ir pagrindiniams festivalio rėmėjams: Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai (JAV) ir Rokų šv. Antano Paduviečio parapijai.

Danguolė ŠIMANAUSKIENĖ,
Kauno lopšelio-darželio „Volungėlė“ auklėtoja metodininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija