2011 m. birželio 10 d.
Nr. 44
(1924)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Įkvepiantis palaimintojo Kroatijos kardinolo pavyzdys

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas celebruoja
Mišparus Zagrebo katedroje

Ištikimybė sąžinei

Komunistinę diktatūrą iškentusių Rytų ir Vidurio Europos kraštų katalikai yra dėkingi popiežiui Benediktui XVI, kad savo praėjusios kelionės į šią Balkanų šalį metu iškėlė palaimintojo kankinio Aloyzo Stepinačo (1898–1960) bekompromisės tarnystės pavyzdį. Šis ganytojas, kaip ir kiti to laikotarpio komunistų valdytų kraštų kardinolai – lenkas Stefanas Vyšynskis, vengras Jozefas Mindsentis ir čekas Josefas Beranas – išgyveno visą totalitarinio režimo brutalumą ir smurtą, „parodomojo“ teismo proceso pasityčiojimą ir kalinimo nelaisvę, pagaliau kankinystės mirtį. Palaimintasis popiežius Jonas Paulius II 1998 metų spalio 9 dieną vadovavo kardinolo A. Stepinačo paskelbimo Bažnyčios palaimintuoju iškilmėms Kroatijos didžiojoje Marija Bistrica Dievo Motinos šventovėje, į kurią pagerbti savo hierarchą buvo susirinkę daugiau kaip 500 tūkstančių tikinčiųjų.


Sekminės, šv. Antanas ir mes

Kun. Vytenis Vaškelis

Švč. M. Marija ir Jėzaus mokiniai Šventosios Dvasios troško, Jos laukė ir Ji išsiliejo ant jų tarsi Viktorijos krioklio vandenys. Jų ūžesys pasiekė ir net tų Jeruzalės miestelėnų ausis, kurių širdys buvo aptukusios ir apkurtusios. Kai kurie iš jų, matydami apaštalus, įvairiomis kalbomis skelbiančius Dievo darbus, užuot pripažinę Jo visagališkumą kreivomis lūpomis šaipėsi: „Jie prisigėrę jauno vyno“ (Apd 2, 13).     


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija