2011 m. birželio 10 d.
Nr. 44
(1924)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kunigystės 25-metį minėjo kartu

Bronius VERTELKA

Prieš 25-erius metus įšventinti
kunigai Molėtų Šv. apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčioje

Birželio 1 dienos vakare į Molėtus rinkosi kunigai, įšventinti lygiai prieš 25-erius metus. Susitikimą organizavo Molėtų klebonas ir dekanas kun. Kęstutis Kazlauskas. Šia intencija Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Ilgą ir gilią prasmę turintį pamokslą sakė Troškūnų klebonas kan. Saulius Filipavičius. Daug sveikinimų ir linkėjimų sulaukė kunigystės jubiliejų švenčiantis Molėtų klebonas ir dekanas kun. Kęstutis Kazlauskas. Šv. Mišiose taip pat dalyvavo ir jo jaunesnis brolis, Saldutiškio, Labanoro ir Kirdeikių klebonas kun. Jurgis Kazlauskas bei jų sūnėnas, Punsko vikaras kun. Egidijus Kazlauskas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija