2011 m. birželio 15 d.
Nr. 45
(1925)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dėl Pasipriešinimo istorijos privalomų pamokų

Gegužės 28-ąją prie Švietimo
ir mokslo ministerijos buvę
politiniai kaliniai, tremtiniai
bei laisvės gynėjai jau kelintą
kartą protestavo, kad per 21-erius
nepriklausomybės metus mokyklose
neatsirado Pasipriešinimo
istorijos kurso. Jau treti metai
Švietimo ministerijos klerkai
įžūliai piktnaudžiauja tarnybine
padėtimi ir imituoja susirūpinimą
šia problema, o iš tiesų stebi
ir laukia, kada laisvės kovotojai
ir tremtiniai išmirs. Taip
diskriminuojami ir jie, ir mokiniai,
neturintys galimybės mokyklose
susipažinti su svarbiu lietuvių
tautos istorijos laikotarpiu.

Treti metai vyksta žodinis karas tarp politinių kalinių ir tremtinių bei Švietimo ministerijos. Keliolika pasitarimų nedavė rezultatų. Švietimo ministerijos atstovai neskiria privalomos 18 pamokų programos apie Pasipriešinimą. Būtų privaloma programa, būtų didesnė visų mokytojų motyvacija mokyti Pasipriešinimo istorijos. Mūsų siūloma programa mokytojams istorikams nebūtų jokia staigmena, nes ją jau devynerius metus sėkmingai vykdo Kazlų Rūdos ir kai kurių kitų mokyklų mokytojai, Pasipriešinimo istorijos mokymo entuziastai. Beveik visos mokyklos prieš 5 metus gavo parengtus pamokų planus. Švietimo ministerija savo priešinimusi demaskavo pati save, įrodė savo piktavališką nusistatymą. Kol mūsų projektą vykdė tik mokytojai entuziastai, viskas buvo gerai, Švietimo ministerija neprieštaravo. Vos tik mes pasiūlėme šią programą padaryti privalomą, Švietimo ministerija stojo piestu. Argi tai ne piktavališkas nusistatymas prieš mus ir mūsų siūlomą programą?..

Šiam klausimui skyriau daugiau nei dešimt metų. Akivaizdu, kad Švietimo ministerija nenori, kad visi dešimtokai gautų daugiau žinių apie ginkluotą pokario Pasipriešinimą. Jeigu Švietimo ministerijos atstovai birželio 2 dieną bandys įsprausti į 18-os pamokų programą dar ir neginkluotą tautos Pasipriešinimą (1953–1991), jokiu būdu nesutiksime ir kariausime su Švietimo ministerija toliau. Savo priešgyniavimu Švietimo ministerija tik ugdo mūsų kovingumą. 2011 m. gegužės 23 dieną mūsų organizuotas mitingas buvo gausesnis ir kovingesnis, negu 2010-ųjų.

Neginkluoto tautos Pasipriešinimo laikotarpis (1953–1991) taip pat labai svarbus. Bet populiariai, įdomiai jį pateikti yra sunkiau negu apie ginkluotą Pasipriešinimą. Autorė ar autorius turi būti patriotiškai nusiteikęs, talentingas rašytojas, žinoti ir jausti moksleivių psichologiją. Vadovėlis jokiu būdu neturi būti perkrautas nereikšmingais faktais, sausas. Į svarbius įvykius turi būti įterpti įdomūs atvejai, faktai, nutikimai. Tai palengvins jų įsiminimą. Mes turime kandidatę į tokio vadovėlio autorius. Jai sutikus nereikėtų laukti kelių metų, iki pasirodys vadovėlis.

Mūsų pateiktas 18-os pamokų planas (gerai žinomas mokytojams) gali būti tik labai nežymiai pakoreguotas, pridedant kokį sakinį arba nežymiai pakeičiant esamą. Bet turi išlikti 18-ka privalomų pamokų pagal populiarų N. Gaškaitės „Pasipriešinimo istorijos 1944–1953 metai“ vadovėlį.

Linkime Švietimo ministerijai pagaliau geranoriškai įvykdyti mūsų prašymą ir baigti šį abi puses alinantį nervų karą. Jį turi pakeisti abipusė pagarba ir bendradarbiavimas moksleivių patriotinio ugdymo labui.

P. S. Visi mokomieji dalykai turi privalomą, nustatytą pamokų skaičių, tai nėra prievarta, o pareiga.  Jeigu mūsų projektas nebus įgyvendintas, pagalvosime apie kreipimąsi į teismą.

Algimantas LELEŠIUS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija