2011 m. birželio 22 d.
Nr. 47
(1927)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona

 

Šiame numeryje:

Lietuva – sparčiausiai
nykstanti ES valstybė

Žydams
bus kompensuota
už turtą

Emigraciją stabdys
rezoliucijomis

Diplomatinė tarnystė ir dvasingumas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI bendrauja
su būsimaisiais Vatikano diplomatais,
Popiežiškosios bažnytinės
akademijos klausytojais

Pasiuntinio misijos užduotys

Dabar, kai vis dažniau pasitaiko ambasadorių visai nediplomatiškų išsišokimų, verta susipažinti su popiežiaus Benedikto XVI pastebėjimais apie šios tarnystės atsakingumą. Birželio 10 dieną susitikęs su Vatikano diplomatus rengiančios Popiežiškosios bažnytinės akademijos klausytojais Šventasis Tėvas pirmiausia priminė, jog tai, kas paprastai vadinama popiežiškąja diplomatija, turi labai seną tradiciją – Vatikano diplomatinio atstovo, nuncijaus, pareigos įsteigtos net XVI amžiuje – ir todėl svariai prisidėjo (bei prisideda) prie šiuolaikinių diplomatinių santykių tarp valstybių formavimo.


Bažnyčios partnerystė kovoje su organizuotu nusikalstamumu

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI su Jungtinių
Tautų kovos prieš narkotikus
ir nusikalstamumą tarnybos vykdomuoju
direktoriumi Jurijumi Fedotovu

Pokalbiai Vatikane apie globalinius iššūkius

Nemažą susidomėjimą sukėlė prasmingas popiežiaus Benedikto XVI susitikimas su Jungtinių Tautų kovos prieš narkotikus ir nusikalstamumą tarnybos (UNODC) vykdomuoju direktoriumi Jurijumi Fedotovu. Jis įvyko siekiant stiprinti teisinių struktūrų bendradarbiavimą su Bažnyčia esant globaliniams kontrabandos, organizuoto nusikalstamumo bei panašiems socialiniams iššūkiams. Kaip teigiama UNODC paskelbtame komunikate, birželio 8 dieną Vatikane vykusioje audiencijoje Šventasis Tėvas ir J. Fedotovas, aptardami visuomenės gyvenimo problemas, sutelkė dėmesį į narkomanijos prevenciją, sveiko gyvenimo būdo skatinimą, priešinimąsi įvairaus pobūdžio moraliniam nuosmukiui ir su tuo susijusiems nusikaltimams: prekybai žmonėmis (prostitucija), nelegaliu materialinių objektų (kontrabanda) ir migrantų gabenimu.


Pagerbtas paminklas „Žinia“

Algimantas Zolubas

Paminklas „Žinia“

Birželio 4 dieną vykęs Lietuvos Sąjūdžio XIII suvažiavimas prasidėjo gėlių padėjimu prie paminklo „Žinia“. Šiuo paminklu įamžinta žinia, kurios Lietuva laukė 50 metų ir kuri žaibiškai apskriejo pasaulį: Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma valstybe, prasidėjo SSRS griūtis.

Šviesaus atminimo skulptorius Kęstutis Juozapas Patamsis (1939–2007), kurdamas Nepriklausomybės atkūrimo simbolinę skulptūrinę kompoziciją „Žinia“ tikėjo, kad atgavus Lietuvos valstybės nepriklausomybę, ji stovės greta Nepriklausomybės aikštės, kad jos postamente bus įrašyta valstybės atkūrimo data. Svarbi žinia Lietuvos ir pasaulio istorijai – šiemet, įgijusi paminklo pavidalą – ji pastatyta greta Nepriklausomybės aikštės.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija