2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Aukojęsi už Tėvynę

1941 m. birželio 25-ąją Rainių miškelyje buvo nukankinti jau anksčiau suimti ir Telšių kalėjime laikyti 73 politiniai kaliniai. (Dar kiti trys buvo nušauti pakeliui į kankinimų vietą bandant pabėgti.) Jų pavardės, sovietų okupacijos metais tariamos su baime, ir dabar, nepriklausomybės metais, beveik pamirštos. Spausdiname Žemaičių kankinių sąrašą. Dauguma jų buvo tikri Lietuvos patriotai, dalyvavę pogrindžio veikloje, platinę lapelius prieš okupaciją ar dalyvavę patriotinėje veikloje. Visi jie prisidėjo prie kovos už tautos laisvę ir už tai sumokėjo aukščiausia – savo gyvybės kaina.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija