2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Keletas pastabų po didžiųjų birželio minėjimų

Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia (Lietuvos himnas)

Mons. Alfonsas Svarinskas,

Laisvės kovotojas

Birželis buvo gausus įvairiomis bažnytinėmis šventėmis: Sekminės, Šv. Trejybės, Dievo Kūno ir Kraujo, Šv. Jono Krikštytojo, Šv. Petro ir Pauliaus, istorinėmis sukaktimis: 1940 m.  birželio 15-ąją įvykdyta Lietuvos okupacija ir 1941 birželio 13–14 dienų trėmimai, partizanų vadų žūtys. Dėl gausybės renginių buvo sunku visuose pabuvoti – teko pasitenkinti artimesniais ir didesniais renginiais. Buvo galimybė atgaivinti atmintį ir širdžiai suteikti džiaugsmo, pagerbti šventuosius ir tautos didvyrius.  Šios šventės bei renginiai atnešė ir skausmo. Sakoma, kad ir šaukštas deguto sugadina visą medaus statinės skonį. Pabandysiu trumpai pasidalinti savo skausmu.


Tremtiniams skirta popietė

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Festivalio globėjas Seimo
narys Valdemaras Valkiūnas
prie koplytstulpio arkivyskupui
Mečislovui Reiniui

Birželio 10–12 dienomis Skapiškyje (Kupiškio r.) organizuotas XV Pienių festivalis –  penktoji Senjorų teatrų šventė „Pienių pūkas“, kurio paskutinė diena skirta tremtiniams. Popietė pavadinta „Skausmas ant bėgių“.

Popietėje perskaityti keturi pranešimai: apie tremtinius, jų kelią į Sibirą, buitį, darbus kalbėjo buvusi mokytoja Aliūtė Elena Markevičiūtė. Prisiminimais iš tremties ir pabėgimo iš Sibiro dalijosi žemietis rašytojas Jurgis Ustinavičius. Pranešimą „Jie susitiko Sibire“ skaitė mokytoja Nijolė Greibuvienė. Panaudodama gausią vaizdinę medžiagą, ji detaliai išdėstė medžiagą apie savo tėvelius Bronislovą Tumonį ir Janiną Balčiūnaitę, 1948 m. gegužės 22 dienos rytą išvežtus į Sibirą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija