2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Tremtiniams skirta popietė

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Festivalio globėjas Seimo
narys Valdemaras Valkiūnas
prie koplytstulpio arkivyskupui
Mečislovui Reiniui

Birželio 10–12 dienomis Skapiškyje (Kupiškio r.) organizuotas XV Pienių festivalis –  penktoji Senjorų teatrų šventė „Pienių pūkas“, kurio paskutinė diena skirta tremtiniams. Popietė pavadinta „Skausmas ant bėgių“.

Popietėje perskaityti keturi pranešimai: apie tremtinius, jų kelią į Sibirą, buitį, darbus kalbėjo buvusi mokytoja Aliūtė Elena Markevičiūtė. Prisiminimais iš tremties ir pabėgimo iš Sibiro dalijosi žemietis rašytojas Jurgis Ustinavičius. Pranešimą „Jie susitiko Sibire“ skaitė mokytoja Nijolė Greibuvienė. Panaudodama gausią vaizdinę medžiagą, ji detaliai išdėstė medžiagą apie savo tėvelius Bronislovą Tumonį ir Janiną Balčiūnaitę, 1948 m. gegužės 22 dienos rytą išvežtus į Sibirą.

Apie tremtinį Bronių Bickų pranešimą „Prisiminimų aš išduot negaliu...“ parengė tremtinių dukra Skapiškio mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė. Naudojantis nuotraukomis, videoįrašais buvo apžvelgtas ne tik sudėtingas tremtinio Broniaus Bickaus gyvenimo kelias, bet ir jo meno darbai, puošiantys Skapiškio miestelį. Popietė, skirta tremtiniams, užbaigta videopranešimu „Arkivyskupas Mečislovas Reinys Vladimiro kalėjime“ (dr. Aldona Vasiliauskienė). Prelegentė pasakojo, kaip buvo sudėtinga patekti į Vladimiro prie Kliazmos archyvą, rodė vaizdus, užfiksuotus Vladimire.

Pranešimus gražiai papildė Valstybinio jaunimo teatro aktoriai Vilniaus šauliai: Saulius Sipaitis, Pranas Zaremba, Vytautas Taukinaitis, atlikę tremtinių dainas.

Skapiškis, Kupiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija