2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Prasmingas apaštalų šv. Petro ir šv. Pauliaus  šventimas Romoje

Mindaugas BUIKA

Palijų iš Popiežiaus rankų
priėmęs Los Andželo arkivyskupas
Chozė Horacijus Gomesas

Popiežius apie savo kunigystės jubiliejų

Didžiųjų apaštalų šventųjų Petro ir Pauliaus, Romos Bažnyčios globėjų, šventei, kasmet celebruojamai Vatikane, šiemet papildomų atspalvių suteikė popiežiaus Benedikto XVI kunigystės 60-mečio paminėjimas. Šventasis Tėvas, kuris kartu su pamaldose dalyvavusiu vyresniuoju broliu prelatu Georgu Ratcingeriu dvasinius šventimus priėmė 1951 metų birželio 29 dieną, kunigiškos tarnystės temai skyrė pagrindinę dalį Petrinių šv. Mišių homilijos. Pabrėžiant apaštalų ir jų įpėdinių vyskupų bendrystę bei ryšį su šv. Petro sostu popiežius Benediktas XVI pagal seną tradiciją įteikė palijus (speciali juodais kryžiais išsiuvinėta ant liturginių rūbų dėvima baltos vilnos juosta) pastaraisiais metais paskirtiems arkivyskupams metropolitams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija