2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Muziejaus ir vienuolyno atidarymas

Inesė Ratnikaitė

Kelmės savivaldybės administracijos
direktorius Zenonas Mačernis
įteikia proginį medalį Šiaulių
vyskupui Eugenijui Bartuliui

Birželio 11 dieną Tytuvėnų miesto šventė „Tytuva 2011“ prasidėjo Šiaulių vyskupijos bažnytinio paveldo muziejaus Tytuvėnų vienuolyne atidarymu. Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ir Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ansamblis yra įspūdingas Lietuvos sakralinės XVII – XVIII a. architektūros kompleksas. Lankytojų susidomėjimą keliantys gausiai ornamentine ir figūrine sienų tapyba išpuošti vienuolyno pastato koridoriai, celės tiko pabrėžti muziejaus išskirtinumą.


Atmintis

Poeto V. Mačernio 90-osios gimimo metinės tėviškėje

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Birželio 5 dieną poetui Vytautui Mačerniui būtų sukakę 90 metų (poetas gimė 1921 m. birželio 5 dieną Šarnelės kaime, Žemaičių Kalvarijos parapijoje). Šis šiandien vienas garsiausių mūsų krašto poetų žuvo jaunas 1944 m. rudenį.

Birželio 4 dieną Žemaičių Kalvarijoje vyko poeto jubiliejaus minėjimas. Šeštadienio rytą atvykę svečiai bei poeto giminaičiai rinkosi prie poeto kapo jo tėviškėje, paskui vyko prie Žemaičių Kalvarijos miestelyje pastatyto ąžuolinio paminklo, skirto poeto atminimui. Paminklas pastatytas prie kelio, vedančio iš Kalvarijos į Šarnelę. Paminklą pašventino Telšių vyskupo generalvikaras prel. J. Šiurys.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija