2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vis dar gyva išvaduotojų legenda

Antrojo pasaulinio karo istorija Baltijos šalyse dar nėra tinkamai ištirta, o Vakarų valstybėse vis dar vyrauja sovietų išvaduotojų legenda, tarsi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje nebūtų buvę nei masinių žudynių, nei deportacijų. Tokias mintis išreiškė europarlamentaras, pirmasis faktinis Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis, dalyvavęs konferencijoje apie SSRS ir Vokietijos karo pradžią Baltijos šalyse 1941 metais. Jis apgailestavo, kad 1941 metų karo istorija „Vakarų šalyse žinoma veikiau iš sovietinių mitologinių interpretacijų. Tai senoji išvaduotojų legenda – be jokių masinių žudynių ir deportacijų. Maža to, tiesos paskleidimas dažniau keikiamas kaip mitų perrašymai tartum ideologinis Antrasis pasaulinis karas dar vis tęsiasi, o taikos sutarties viena šalis ypač nenori. Beje, ir Vokietija, vėl suartėjanti su Rusija, ligi šiol nėra oficialiai denonsavusi Molotovo ir Ribbentropo pakto“. Pasak V. Landsbergio, galima sakyti, kad naujas puslapis Antrojo pasaulinio karo istorijoje buvo atverstas tuomet, kai buvę sąjungininkai – Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija – kartu užgrobę ir pasidaliję Lenkiją, susikovė tarpusavyje. Politiko tvirtinimu, šis posūkis ne tik lėmė naują įvykių eigą, bet ir sudarė sąlygas ilgiems metams perbraižyti politinį Europos žemėlapį. Apie draugišką politiką Vokietijos atžvilgiu sovietų diktatorius Josifas Stalinas prabilo 1939 m. kovą. Vokietijos atsakas buvo Klaipėdos krašto atplėšimas nuo Lietuvos kariniu ultimatumu. Vėliau diplomatiniai abiejų agresyvių imperijų suartėjimo kontaktai pasibaigė nevieša nepuolimo sutartimi, numatančia tarpusavio solidarumą karo su trečiąja valstybe atveju. Akivaizdu, kad šiuo atveju kalbama apie Lenkiją, kurią Vokietija planavo pulti, o SSRS įsipareigojo jai nepadėti. V. Landsbergis sakė, kad vokiečiai laukė, kol sovietai ratifikuos nepuolimo sutartį, ir tik tuomet puolė Lenkiją. Savo ruožtu sovietai pasistengė sutartį ratifikuoti net vasaros atostogų metu ir net savaitgalį. Tuomet dar nebuvo aišku, kad nepuolimo sutartis tarp agresyvių imperijų turėjo ir slaptuosius protokolus. „Vilniaus perdavimo byla praskleidė ir visą sovietų ir vokiečių sandėrį. Kai J. Stalinas įsakė atnešti ir parodyti apstulbusiam Lietuvos užsienio reikalų ministrui Juozui Urbšiui abiejų socialistinių sąjungininkų pasirašytą žemėlapį su naujomis sienomis, tai buvo tariamai paskutinė 1939 m. rugsėjo 28-osios versija pagal antrąjį slaptąjį protokolą, dar gyvą Lietuvą priskyrusi J. Stalinui, mainais į Vokietijai atiteksiančias Liublino ir Helmo vaivadijas ir net Seinų kraštą“, – aiškino europarlamentaras. „Tris Baltijos valstybes – Lietuvą, Latviją ir Estiją – SSRS užpuolė 1940 m. birželio 15 dieną. Pirmiausia okupavo Lietuvą, nors kare prieš ketvirtąją – Suomiją – buvo jau nusilaužusi keletą dantų. Todėl šiandien bent nekalba apie Karelijos „savanorišką“ prisijungimą prie „išvaduotojos“ Sovietų Sąjungos“, – ironizavo V. Landsbergis. 1941 metais Antrajame pasauliniame kare įvyko naujas posūkis – Vokietija nutarė pulti Sovietų Sąjungą, tad sovietų okupuota Lietuva perėjo nacių žinion. Vokiečiams okupuojant Lietuvą prieš sovietų okupantus sukilo ir patys lietuviai. Tačiau, kaip lietuvių sukilimo pasekmes aiškino V. Landsbergis, naciai numatė kitokią eigą: „Tai galėjo baigtis kokiu nors valstybės protektoratu ir Vokietijos sąjungininkės statusu kaip Slovakijai ir Kroatijai. Tačiau naciams to nereikėjo. Jie buvo iš anksto uždraudę bet kuriuos lietuvių valstybingumo gestus ir tos nuostatos nepakeitė. Pasipūtę ir kvailai išdidūs dėl savo pergalės jie nepasinaudojo nė užimtų Baltarusijos, Ukrainos, Vakarų Rusijos žemių gyventojų pradiniu palankumu, kad baigėsi J. Stalino teroras“. Greitai paaiškėjo, kad ir naciai niekuo ne geresni už sovietus. „Kaip ištyrė ir dokumentiškai parodė istorikas Markas Soloninas, sovietų diktatorius J. Stalinas karui buvo sukaupęs ir parengęs didžiulę jėgą, tačiau Vokietijos fiureris Adolfas Hitleris užpuolė pirmas. Šiandien tai vadintųsi prevenciniu smūgiu“, – apie dviejų diktatorių karinį susirėmimą konferencijoje kalbėjo V. Landsbergis.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija