2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Atlaidai Žemaičių Kalvarijoje

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Žemaičių Kalvarijos atlaiduose
maldininkai eina Kalnus
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje

Liepos 1-ąją didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai tradiciškai prasidėjo už 10 kilometrų nuo Žemaičių Kalvarijos esančiame Panų kalne. Nuo ryto čia rinkosi Marijos legiono nariai, vyko konferencija ir agapė, o 16 val. – šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupo vikaras apaštalinis protonotaras jubiliatas Juozapas Pranciškus Gedgaudas. Kartu koncelebravo nemažas būrys kunigų, meldėsi gausiai susirinkę tikintieji. Po šv. Mišių maldinga eisena vyko į Žemaičių Kalvarijos Šventovę. Čia 19 val. buvo iškilmingai giedami mišparai, einama eucharistinė procesija – viskam vadovavo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.

Liepos 2-ąją, jaunimo ir Klaipėdos dekanato dieną, keletas šimtų jaunuolių iš Kęstaičių per Alsėdžius ėjo į Žemaičių Kalvariją piligriminę kelionę. Kelionės metu vyko katechezės darbas grupėse, buvo giedama, meldžiamasi, apmąstoma piligrimystės esmė ir prasmė. Tos dienos 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ, giedojo jungtinis Klaipėdos dekanato choras (vadovai prof. G. Purlys ir vargonininkas M. Gudžiūnas). Vakaro 19 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. Pamoksle vyskupas kalbėjo, jog Marijos ėjimas pas Elzbietą yra piligriminė kelionė ir jos pavyzdžiu tikintis žmogus turi būti tokiu pat piligrimu, nešančiu kitiems džiaugsmą. Jaunimui vyskupas priminė, jog tikintis žmogus šiandien yra pasaulio šviesa ir žemės druska. Po šv. Mišių jaunimas išėjo į Kalnus su žvakėmis rankose, juos lydėjo ir didžiąją šv. Kryžiaus relikviją nešė vyskupas A. Poniškaitis, o grįžusius iš Kalnų procesijos Bazilikoje pasitikiko ir atsisveikinimo žodį tarė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jau vidurnaktį vyskupai palaimino jaunimą ir palinkėjo laimingai grįžti į savo namus.

Liepos 3-iąją – pagrindinę atlaidų dieną – buvo meldžiamasi už šeimas. Tą dieną rinkosi Mažeikių dekanato tikintieji. Pagrindinėms šv. Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo LRT, vadovavo ir pamokslą pasakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Jis prieš šv. Mišias pašventino prie Propedeutinio kurso pastato pastatytą tautodailininko A. Vaškio ąžuolinį koplytstulpį, skirtą vyskupui kankiniui Vincentui Borisevičiui. Pamoksle arkivyskupas pabrėžė šiandienos visuomenės iššūkius krikščioniškai šeimai ir kvietė visada savo akis kreipti į Mariją, kuri yra pavyzdys šeimoms. Šv. Mišių metu giedojo Mažeikių dekanato jungtinis choras.

Atlaidai Žemaičių Kalvarijoje tęsiasi ir šią savaitę, o baigsis antradienį, liepos 12-ąją.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija