2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šventimai Vilkaviškio Katedroje

Birutė NENĖNIENĖ

Greta vyskupo Rimanto Norvilos –
įšventintieji (iš kairės):
diakonas Vitalius Valatkovičius,
kunigai Valdemaras Smulskis
ir Marius Pėčelis

Vilkaviškio Katedroje birželio 19 dieną buvo minimi vyskupijos ir kunigų nukankinimo jubiliejai, švenčiama Švč. Trejybės šventė ir Vilkaviškio vyskupijos globėjo Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Simboliška, kad šv. Mišių metu vyskupas Rimantas  Norvila suteikė šventimus trims Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams. Vitalius Valatkovičius buvo įšventintas diakonu ir paskirtas darbuotis į Kalvarijos parapiją. Valdemaras Smulskis gavo kunigystės šventimus ir darbuosis Vilkaviškio parapijoje. Įšventintasis vilkaviškietis Marius Pėčelis paskirtas vikaru į Garliavos parapiją.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija