2011 m. liepos 13 d.
Nr. 52
(1932)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Popiežiaus laikraščiui – 150

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
susidomėjęs varto leidinio puslapius

Profesionalumas ir krikščioniškas entuziazmas

Popiežiaus Benedikto XVI mintis, išsakytas liepos 5 dieną lankantis Vatikano laikraščio „L’Osservatore Romano“ redakcijoje ir leidinio įkūrimo 150-ųjų metinių proga paskelbtą laišką vyriausiajam redaktoriui Džovaniui Marijai Vianiui, galima laikyti veikimo programa visai katalikiškai spaudai. „L’Osservatore Romano“ („Romos apžvalgininkas“) pradėtas leisti privačia iniciatyva 1861 metų liepos 1 dieną ir nuo 1885-ųjų priklauso Šventajam Sostui. Tai vienas seniausių iki šiol nepertraukiamai leidžiamų dienraščių pasaulyje. Be itališkojo dienraščio, kitomis kalbomis (italų, prancūzų, anglų, ispanų, portugalų, vokiečių, lenkų (mėnraštis), malajalamų (Indija) yra publikuojami „L’Osservatore Romano“ savaitiniai leidiniai, pasiekiantys skaitytojus beveik 150 šalių.


Budrumo ir motyvacijos atnaujinimo poreikis

Kardinolo T. Bertonės palinkėjimai „L’Osservatore Romano“ redakcijai

Mindaugas BUIKA

Dėkojant Dievui už tai, kas gero buvo paskleista Bažnyčioje ir visuomenėje per laikraštį „L’Osservatore Romano“, kartu iškeliant pačios katalikiškos spaudos reikšmę, šv. Mišias Vatikano šv. Pauliaus koplyčioje redakcijos kolektyvui aukojo pats Šventojo Sosto valstybės sekretorius kardinolas Tarcizijus Bertonė. Pamaldos vyko liepos 1 dieną, kai sukako 150 metų nuo Vatikano dienraščio pasirodymo (pirmasis jo numeris išėjo 1861 metų liepos 1-ąją), o Bažnyčioje buvo švenčiama Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Homilijoje kardinolas pasveikino ir paminėjo visas laikraščio darbuotojų grupes, nuo redaktorių ir žurnalistų iki fotografų ir technikų bei spaustuvininkų, kartu prisimindamas ir jau mirusius šio leidinio šeimos narius. Jis papasakojo ir apie savo ryšius su „L’Osservatore Romano“. Vargonininkas Pietro Bertonė buvo pirmasis kardinolo gimtajame kaime, prenumeravęs šį laikraštį. (Vėliau užsiprenumeravo ir vietinės parapijos klebonas kunigas Paolas Belonas.) Tapęs žymiu dvasininku, kardinolas T. Bertonė pats pradėjo rašyti straipsnius į Vatikano dienraštį ir dabar, netgi eidamas Popiežiaus valstybės sekretoriaus pareigas, gyvena šio leidinio ritmu. Tai ir suprantama, kadangi „L’Osservatore Romano“ nuo pat savo įsikūrimo gyvena Bažnyčios reikalais, yra artimas Petro įpėdiniui ir jo tarnystei.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija