2011 m. liepos 13 d.
Nr. 52
(1932)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


XXI Amžius

Atmintis

Paroda sodžiaus muziejuje

Vytautas Bagdonas

Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje Kunigiškių kaime veikia knygų, fotonuotraukų, laiškų, spaudos leidinių paroda „Jos širdyje buvo ir bus brangiausias žodis – Tėvynė Lietuva“, skirta žymios išeivijos rašytojos Alės Rūtos (Elenos Nakaitės-Arbienės) 95-mečiui.

Labai prasminga, kad paroda, skirta rašytojos garbingam jubiliejui, organizuota būtent sodžiaus muziejuje. Mat Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus jau 24 metai veikia dar carizmo laikais statyto, sovietmečiu restauruoto buvusios Kunigiškių pradžios mokyklos pastate, kurioje gyvendama pas savo senelius Sklėrius (motinos tėvus) mokėsi ir būsimoji rašytoja Alė Rūta.

Parodoje eksponuojamos rašytojos nuotraukos, dovanotos Kunigiškių muziejui ir gautos iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus, kuris turi sukaupęs gausų Alės Rūtos archyvą. Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejui kauniškiai muziejininkai dovanojo ir pluoštą nuotraukų iš Kauno viešojoje bibliotekoje 1995 metais organizuoto Alės Rūtos 80-mečio minėjimo. Čia pat galima pamatyti ir knygas, kurias Kunigiškių muziejui dovanojo pati rašytoja ir JAV gyvenanti jos dukra dailininkė Rasa Arbaitė (Arbas). Tarp parodos eksponatų – ir rašytojos laiškai, tarp kurių ir labai nuoširdus Alės Rūtos sveikinimas svėdasiškiams, pasiekęs iš Santa Monikos ( Kalifornija) 2009 metų vasarą. Parodoje eksponuojama nemažai ir spaudos leidinių ( „Utenis“, „Anykšta“, „XXI amžius“, „Karys“, „Nemunas“, „Ūkininko patarėjas“, „Švyturys“ ir kt.), kuriuose buvo spausdinami rašiniai apie rašytoją.

Anykščių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija