2011 m. liepos 15 d.
Nr. 53
(1933)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mirė seniausias Lietuvos kunigas

A†A mons. Juzef Obrembski (1906 – 1932 – 2011)

Jau pranešėme, kad birželio 7 dieną, sulaukęs 105 metų ir besiruošdamas minėti 79-ąsias kunigystės metines, mirė vienas seniausių Europos kunigų, ilgametis Maišiagalos klebonas mons. Juzef Obrembski.

Mons. J. Obrembski gimė 1906 m. kovo 19 d. Rosochate parapijoje tuometinėje Seinų (dabar Lomžos) vyskupijoje. 1926 metais įstojo į Vilniaus kunigų seminariją, kurią baigė 1932 m., ir birželio 12 d. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje arkivysk. Romualdo Jalbžykovskio buvo įšventintas kunigu. 1932 m. birželio 13 dieną buvo paskirtas Turgelių parapijos vikaru. Šioje parapijoje jam teko rūpintis sielovada ypač sunkiais laikais: 1939 m. rugsėjį Vilniją užėmė sovietų kariuomenė, vėliau dalis jos buvo perduota Lietuvai, bet netrukus visą Lietuvą užėmė Sovietų Sąjunga, po metų okupavo nacistinė Vokietija, prieš karo pabaigą vėl užėmė sovietų kariuomenė. Pasak lenkų kalba Lietuvoje leidžiamų interneto svetainių, kun. Obrembskiui buvo kilusi rimta grėsmė būti suimtam ir sušaudytam Paneriuose, tačiau parapijiečių ryžtingumo ir Dievo apvaizdos dėka jis liko gyvas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija