2011 m. liepos 15 d.
Nr. 53
(1933)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Miestelio šventė ir Švč. Mergelės Marijos bažnyčios šimtmetis

Rekonstruotą aikštę atidengia
rajono savivaldybės meras Arnoldas
Abramavičius ir rajono savivaldybės
administracijos direktorius Vytautas
Sekonas. Centre – klebonas
kun. Kęstutis Palepys

SALAKAS. Birželio 25–26 dienomis miestelis šventė 515-ąsias, o Švč. Mergelės Marijos bažnyčia – 100-ąsias pastatymo metines. Šventė prasidėjo šeštadienį. Visą dieną vyko koncertai, sporto varžybos, veikė kelios parodos, atidaryta naujai rekonstruota Laisvoji aikštė. Bažnyčios ir miestelio istorija prisiminta mokslinėje konferencijoje.

Miestelio šventės renginiai prasidėjo vaikų ir jaunimo futbolo varžybomis Salako seniūno taurei laimėti. Atkakliai jaunimas kovojo futbolo aikštelėje dėl kiekvieno įvarčio ir seniūno taurės. Kiti  šventės dalyviai ir svečiai rinkosi į Gražutės regioninio parko lankytojų centrą, kur vyko daug įdomių renginių, skirtų bažnyčios jubiliejui ir miestelio sukakčiai. Lankytojų centras pakvietė šventės dalyvius į parodą „Salako parapijos audėjos“, kur raštų margumą, kūrybingumą ir išradingumą demonstravo šio krašto audėjos. Jos ne tik pateikė savo gražiausius darbus, bet ir dainavo. Daugiau kaip prieš ketvirtį amžiaus Salake gimė pirmasis Zarasų krašte etnografinis kolektyvas. Repetuodavo tada kaimo pirkiose, dainininkai ir muzikantai buvo labai pareigingi, be galo mylintys dainą ir muziką. Salakiečiai  dainavo gražiausias savo jaunystės dainas, džiaugėsi  skambia muzika. Šiltai entuziastų  pasirodymai buvo sutinkami įvairiose rajono ir šalies vietovėse, sėkmingai jie koncertavo Rumšiškėse, Latvijoje, Estijoje. Šio etnografinio ansamblio vadovė Janina Bukelskienė  padainavo daug krašte paplitusių dainų.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Devintinių Oktava

Klebonas kun. Artūras Stanevičius
ir klierikas Giedrius
Maskolaitis priklaupė
prieš Švenčiausiąjį Sakramentą

Kėdainiai. Birželio 26 dieną Šv. Jurgio bažnyčios maldininkai išsiruošė į Devintinių iškilmę. Vieni ėjo ką tik restauruota Šėtos gatve, kiti 52 laipteliais su dviem atokvėpio aikštelėmis kopė švęsti Devintinių  į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią.

Tikinčiųjų džiaugsmui  Devintinių šventės išvakarėse buvo baigtos restauruoti parapijos gatvės. Su Kėdainių rajono savivaldybės geranoriška pagalba, klebono kun. Artūro Stanevičiaus pastangomis buvo restauruoti ir į bažnyčią vedantys laipteliai.


Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Joninių šventėje – koplytstulpis šv. Jonui Krikštytojui

Eisena prie koplytstulpio

LUOKĖ. Visų Šventųjų bažnyčioje vyko Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Jie šiemet ypatingi, nes jaunimo būrelis priėmė Pirmąją Komuniją. Klebono kun. Virginijaus Palionio pakviestas šv. Mišias aukojo svečias mons. Rimantas Gudlinkis, labai įtaigiai pamoksle kalbėjęs apie esmines tikėjimo tiesas, apie tai, kad tikėjimas atremia visus gyvenimo negandų smūgius, net nuodus paverčia tyru kaip krištolas vandeniu. Nepaprastą dvasią ir iškilmę šv. Mišioms suteikė Palangos kultūros centro Šaulių choras „Naglis“. Po šv. Mišių bažnytinė procesija nusidriekė šventinti naujai atstatyto šv. Jono Krikštytojo koplytstulpio. Niekas nepamena, kiek šimtmečių prie garsaus kelio „Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių...“, apdainuoto tautos dainiaus Maironio, budėjo šv. Jono Krikštytojo koplytėlė, palaimindama namiškius, išvykstančius į platųjį pasaulį, ar pagarbiai sutikdama svečius. Senieji luokiškiai tikėjo, kad praeivis, stabtelėjęs prie koplytėlės, nukėlęs kepurę ar persižegnojęs, nepakels rankos blogom užmačiom. Norisi pasidžiaugti, kad atkuriant šią šventą relikviją nuoširdžiai talkino bendruomenės nariai, klebonas kun. V. Palionis, kultūros centro direktorius A. Stankus. Šventinimo iškilmėse lietaus nepabūgo svečias mons. R. Gudlinkis bei choro vyrai, traukę lietuviškas dainas ir giesmes.  


Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Įsimintini atlaidai

Kunigai atlaidų procesijoje

Pajevonys. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai Joninės yra viena iš didžiausių švenčių. Tą dieną parapijoje švenčiami tituliniai atlaidai. Šiais metais Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo atlaidai truko tris dienas. Birželio 24 dieną šv. Mišias aukojo Vilkaviškio dekanas prel. Vytautas Gustaitis ir svečiai kunigai iš Virbalio, Kybartų, Bartninkų, Alvito, Vištyčio, Gižų.


Kaišiadorių vyskupijoje

Stakliškių dekanate

Įkurtuvės per atlaidus

NEMAJŪNAI. Birželio 26-ąją čia buvo švenčiami ne tik tituliniai Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai, bet ir pašventinta po rekonstrukcijos šviesiomis spalvomis nušvitusi bažnyčia. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis taip pat pašventino naujam gyvenimui prikeltus du šalia bažnyčios esančius pastatus, kurių viename įsikurs parapijos namai ir šarvojimo salė, o kitas tarnaus Bažnyčios reikmėms ir įvairioms pažintinėms programoms vykdyti. Atlaidų dieną čia veikė paroda, kurioje eksponuojami Nemajūnų bažnyčioje saugoti liturginiai daiktai ir paveikslai. Rekonstrukcijos darbams atlikti daugiau kaip 3 mln. litų gauta iš Europos Sąjungos fondų, šiek tiek lėšų skyrė ir Birštono savivaldybė. Prie galutinio rezultato prisidėjo daug rėmėjų ir pagalbininkų. Visiems jiems dėkojo klebonas mons. Jonas Dalinevičius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija