2011 m. liepos 15 d.
Nr. 53
(1933)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Joninių šventėje – koplytstulpis šv. Jonui Krikštytojui

Eisena prie koplytstulpio

Klebonas kun. Virginijus
Palionis pristato svečią
mons. Rimantą Gudlinkį (dešinėje)

Koplytstulpio šventinimas

LUOKĖ. Visų Šventųjų bažnyčioje vyko Šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Jie šiemet ypatingi, nes jaunimo būrelis priėmė Pirmąją Komuniją. Klebono kun. Virginijaus Palionio pakviestas šv. Mišias aukojo svečias mons. Rimantas Gudlinkis, labai įtaigiai pamoksle kalbėjęs apie esmines tikėjimo tiesas, apie tai, kad tikėjimas atremia visus gyvenimo negandų smūgius, net nuodus paverčia tyru kaip krištolas vandeniu. Nepaprastą dvasią ir iškilmę šv. Mišioms suteikė Palangos kultūros centro Šaulių choras „Naglis“. Po šv. Mišių bažnytinė procesija nusidriekė šventinti naujai atstatyto šv. Jono Krikštytojo koplytstulpio. Niekas nepamena, kiek šimtmečių prie garsaus kelio „Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių...“, apdainuoto tautos dainiaus Maironio, budėjo šv. Jono Krikštytojo koplytėlė, palaimindama namiškius, išvykstančius į platųjį pasaulį, ar pagarbiai sutikdama svečius. Senieji luokiškiai tikėjo, kad praeivis, stabtelėjęs prie koplytėlės, nukėlęs kepurę ar persižegnojęs, nepakels rankos blogom užmačiom. Norisi pasidžiaugti, kad atkuriant šią šventą relikviją nuoširdžiai talkino bendruomenės nariai, klebonas kun. V. Palionis, kultūros centro direktorius A. Stankus. Šventinimo iškilmėse lietaus nepabūgo svečias mons. R. Gudlinkis bei choro vyrai, traukę lietuviškas dainas ir giesmes.  

Po pietų stadionas virto olimpinio futbolo turnyro arena, kur grūmėsi luokiškių aistruolių komandos UAB „Auksarankiai“ įsteigtoms taurėms laimėti. Sporto entuziastei D. Pociūtei nepritrūko kantrybės iš penkių rungtyniavusių komandų, išaiškinti tris nugalėtojas: tai „Luokės langai“, „Įvartis“ ir „Luokės autoservisas“.

Joninių šventę užbaigėme linksmoje gegužinėje, apdovanojome varžybų nugalėtojus, o kultūros centro kolektyvai pristatė muzikinę programą.

Marytė Beleckienė,
Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos
Luokės vyr. bibliotekininkė, Luokės bendruomenės pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija