2011 m. liepos 15 d.
Nr. 53
(1933)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šventas Kryžių kalnas

Architektė Apolonija NISTELIENĖ

„Lietuva yra unikali vieta, vienintelė tokia pasaulyje – tai Kryžių kalnas, Kryžių miškas. Didelių ir mažų kryžių, augančių ant šios kalvos, niekam nepasisekė išnaikinti“, – 1993 metais Romoje kalbėjo Šventasis Tėvas Jonas Paulius II.

„Toli toli, Lietuvos šalies gilumoj, stūkso Maldavimų kalnas. Ilgas ir sunkus kelias veda ten – per pavasario patvindytas pievas, per molėtus laukus, audrai siautėjant ir lietui lyjant. Maldavimų kalnas nestebina savo didumu. Tai – lyg nuošali kalva neviltingai tuščioj Lietuvos lygumoj. Bet tam, kurs savo nevertumo naštos prislėgtas ties kalnu atsiklaupęs nulinko, Maldavimų kalnas yra aukštas kaip Alpės. Ir štai klūpo sena močiutė, sukniubus žydinčioj lankoj, prie žemo kryželio...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija