2011 m. rugpjūčio 12 d.
Nr. 56
(1936)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Šakių kalendoriai

Lina Eringienė,

Šakių kalendorių sudarytoja

Trys karaliai pristato
Šakių 2011 metų kalendorių.
Iš kairės: Edmundas
Rudzevičius, Alvydas
Grinkevičius, Darius Šlėderis

Kai laiko žirklės nukerpa dar vienerius metus, sausio 6-ąją, Trijų  karalių dieną, šakiečiai kasmet renkasi į „Šakių kalendoriaus“ sutiktuves. Jau dvylika metų naująjį Šakių kalendorių skaitytojams atneša Išminčiai, linkėdami, kad iš kiekvieno minčių sklistų gerumas, kad iš kiekvienos širdies plaktų meilė, kad sielose karaliautų atleidimas ir visus jungtų supratimo gija.


Naujienų vaivorykštė

Užgimę Viešpaty

Vida URBONIENĖ

Virginija Kutkienė
prie savo tapytų paveikslų

Joniškio rajono tautodailininkės Virginijos Kutkienės autorinė paroda „Užgimę Viešpaty“ visą mėnesį veikė Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre. Parodoje susijungė dvi temos: šalia kryžių puikiai derėjo ir drugiai, kurie parneša vasarą. Parodos organizatorės Virginiją surado dar pernai vasarą, kai ji su šeima keliaudama po Lietuvos kampelius užsuko į Kražius. Nejučiomis prasitarė, kad ir ji tapanti paveikslus. Ankstyvą pavasarį tautodailininkė netikėtai sulaukė kvietimo surengti parodą. „Dabar toks amžiaus tarpsnis, kad nebėra kada kuklintis, atsikalbinėti, o jei tik kviečia reikia ir dalyvauti“, – pasakoja parodos atsiradimo istoriją Virginija.


Naujienų vaivorykštė

Gyvenimas per fotoobjektyvą

Gintarė Martinaitienė

Viktoras Vilčinskas su žmona
Irena ir anūke Ugne. Kairėje –
renginio vedėja Lina Eringienė

Šakių viešosios bibliotekos sienas papuošė fotografo Viktoro Vilčinsko šeštoji fotodarbų paroda „Fotoreportažai“. Parodoje užfiksuotos akimirkos iš sportinių renginių, susitikimų, išvykų, daug portretų.

Nuo 1992 metų V. Vilčinskas pradėjo dirbti Šakių rajono laikraščio „Valsčius“ fotokorespondentu ir nuo to laiko hobis tapo profesija. V. Vilčinskas sako, kad fotografijose jis stengiasi įamžinti tas akimirkas, kurios šventę ar kasdienybę paverčia įsimintiniausia gyvenimo diena. Tai tiesiog galimybė parodyti pasaulį taip, kaip mato pats autorius. „Ką čia paaiškinti? Meno čia nėra, viskas suprantama“, – parodos lankytojams apie savo darbus kalbėjo autorius.


Naujienų vaivorykštė

Mėgėjiškų kaimo teatrų šventė „Širšių medus“

Rūta Averkienė

Varėnos rajono savivaldybės
mero pavaduotojas Marius Juškevičius
ir Marcinkonių bendruomenės
pirmininkė Rimutė Avižinienė
įteikė padėkas atminimo dovanėles

Marcinkonyse vyko aštuntoji respublikinė mėgėjiškų kaimo teatrų šventė ,,Širšių medus“. Marcinkoniškiai ir svečiai turėjo puikią progą pamatyti trijų vienų geriausių šalyje kaimo teatrų spektaklius: Marcinkonių kaimo teatro suvaidintą Vitos Vorienės pjesę „Gyvenimas–mokykla“ (režisierės R. Avižinienė ir N. Čaplikienė), Matuizų teatro „Giraitė“ suvaidintą G. Švabienės pjesę „Nepasisekė“ (režisierė Irena Čeplikienė) ir Jonavos rajono savivaldybės teatro artistų suvaidintą E. Untulio pjesę „Kurmis ant didelio kelio“ (režisierė Adelija Mykolaitienė).


Naujienų vaivorykštė

Platūs „Mozaikos“ moterų užmojai

Gintarė Martinaitienė

Penkmečio proga kolektyvui
skirtus sveikinimus priėmė
vadovas Deividas Kerevičius

Sintautų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Mozaika“ paminėjo veiklos penkmetį šventiniu koncertu. Apie tai, kokiomis nuotaikomis bei viltimis gyvena kolektyvas, kalbėjomės su ansamblio vadovu Deividu Kerevičiumi.

Kalbėti reikia apie muziką

Per penkerius gyvavimo metus Sintautų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Mozaika“ pelnė ne vieną respublikinį apdovanojimą, dalyvavo ne tik įvairiose šventėse, bet ir konkursuose, festivaliuose, o šį pavasarį viešėjo ir užsienyje. Tačiau ansamblio vadovas Deividas Kerevičius –  marijampolietis, yra baigęs Marijampolės pedagoginę mokyklą, čia įgijo muzikos mokytojo specialybę. Nors vėliau mokėsi kitų dalykų, tačiau muzika, kaip vienas didžiausių pomėgių, išliko. Vyriškis dirba visiškai su muzika nesusijusį darbą įkalinimo įstaigoje, todėl ne kartą pokalbio metu jis patikslina, kad reikėtų kalbėti ne apie jį, o apie muziką.


Naujienų vaivorykštė

Kultūros vasara Palėvenėje

Bronius VERTELKA

Atidarant šventę trumpai
kalbėjo kan. Vladas Rabašauskas.
Šalia jo – Kupiškio kultūros
centro režisierė Nijolė Ratkienė

Birželio 24–26 dienomis Palėvenėje vyko teatro ir muzikos šventė „Kultūros vasara Palėvenė 2011“. Joninių dieną visi rinkosi į Palėvenės Šv. Domininko bažnyčią – čia kan. Vladas Rabašauskas aukojo šv. Mišias  už Jonus ir Janinas bei už prieš 50 metų mirusią ir Palėvenės kapinėse palaidotą aktorę, režisierę Unę Babickaitę-Graičiūnienę. Kanauninkas pateikė išsamią jos biografiją. Eitynėms į kapines sutrukdė staiga prakiuręs dangus.


Naujienų vaivorykštė

Aš už tave didesnis

Prie paminklo – I. Užkurnio
našlė Auksė Aurelė Užkurnienė

Aš, Auksė Aurelė Užkurnienė, Ipolito Užkurnio našlė, esu Ipolito Užkurnio autoriaus teisių perėmėja. Protestuoju prieš ketinimą demontuoti Ipolito Užkurnio skulptūrą „Vytautas Didysis“ (1994 m., katalogo Nr. 1205), sukurtą Vytautų klubo prašymu ir tais pačiais metais pastatytą Trakuose, Karvinės saloje. 1995 metais Ipolitas Užkurnys sukūrė dar vieną skulptūrą „Vytautas Didysis“ (katalogo Nr. 1470), lietuvių bendruomenės pastangomis pastatytą viename iš svarbiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mieste Gardine, kelių, vedančių į Aukštutinę ir Žemutinę pilis, sankirtoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija