2011 m. rugpjūčio 24 d.
Nr. 59
(1939)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Popiežiaus sprendimai pinigų plovimo prevencijai

Mindaugas BUIKA

Prisitaikymas prie Europos Sąjungos normų

Šventajam Sostui įsijungiant į kovą su nusikalstamumu, finansinių lėšų įsigijimu bei naudojimu ir skatinant Visuotinę Bažnyčią žengti šiuo keliu, Vatikane jau kuris laikas galioja įstatymai, kuriais siekiama užkirsti kelią vadinamajam „pinigų plovimui“. Šiam tikslui popiežius Benediktas XVI dar 2010 metų gruodžio 30 dieną paskelbtu dekretu įkūrė naują Vatikano instituciją – Finansinės informacijos žinybą (Autorita di Informazione Finanziaria, AIF), – kuri turi savarankiškai ir nepriklausomai kontroliuoti visų Šventojo Sosto struktūrų, įskaitant Vatikano banką (IOR), komercinę bei monetarinę veiklą. Nuo šių metų balandžio pradžios įsigaliojus minėtiems įstatymams, AIF vadovu paskirtas kardinolas Atilas Nikora, iki tol vadovavęs Apaštalų Sosto paveldo administracijai.


Vatikano biudžetas be deficito, bet aukų įnašai sumažėjo

Mindaugas BUIKA

Autoritetinga finansų kontrolė

Tuo metu, kai daugelio pasaulio šalių valstybiniai biudžetai patiria sunkumus, mažiausios valstybės, Vatikano, biudžetas po kelių metų pertraukos vėl stabilizuotas, tačiau, kita vertus, kelia susirūpinimą tai, jog pasaulio katalikų bendruomenės aukos popiežiaus labdaringiems darbams 2010 metais gerokai sumažėjo. Be abejonės, čia taip pat, matyt, juntamos ekonominės krizės pasekmės, tačiau evangelinio dosnumo poreikis turi būti nuolat prisimenamas. Tokias išvadas galima būtų daryti po liepos pradžioje Vatikane vykusio Kardinolų Tarybos posėdžio, skirto Šventojo Sosto organizaciniams ir ekonominiams reikalams. Jame buvo pristatyta konsoliduota ataskaita apie Šventojo Sosto ir Vatikano miesto-valstybės biudžetų sąmatas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija