2011 m. rugpjūčio 24 d.
Nr. 59
(1939)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Bažnyčios požiūris į verslą ir politiką

Aleksandras JAKUBONIS

Marijampolės kolegijoje įvyko konferencija „Kas bendra tarp Bažnyčios, politikos ir verslumo“, kurią suorganizavo kolegija ir „Sūduvos kultūros fondas“.

Kun. dr. Kęstutis Kėvalas, VDU Teologijos fakulteto prodekanas, kalbėjo: „Kaunasi dvi pasaulėžiūros: biblinė ir sekuliari. Tai parodė balsavimas Seime dėl dirbtinio apvaisinimo. Žmogus yra Dievo paveikslas. Dievas įpareigoja žmogų atbaigti pasaulį. Žmogaus prigimtyje yra pašaukimas kūrybiškumui ir verslumui. Komunistinė valdžia šį polinkį slopino, bet jeigu būtume darę viską, ką liepė komunistinė valdžia, ji būtų žlugusi anksčiau… Lietuviai yra darbštūs, bet mažai verslūs. Bažnyčia prisidėjo prie sistemos, kurioje suklestėjo rinkos ekonomika. Jeigu darai išimtis, byra visa sistema. Įstatymų negalima kasdien kaitalioti. Reikia laikytis amžinųjų prigimtinių įstatymų. Teisė negali žlugdyti iniciatyvos, bet ją skatinti. Stambieji verslininkai neturi gniuždyti smulkiųjų. Be moralės nėra tikro verslo. Bažnyčia yra priešinga „laukiniam verslui“, kaip tik tai sukelia neigiamą požiūrį į verslą. Bet nusistatyti priešiškai prieš apskritai bet kokį verslą yra klaidinga. Verslas yra mainai, kuriuose abi pusės vieni kitiems ką nors duoda. Ne gavimas, o davimas tobulina žmogų. Požiūriai į darbą ir į verslą keičiasi. Senovėje darbas buvo laikomas tik vergų užsiėmimu. Kad keistųsi tikrovė, reikia keisti požiūrį į tikrovę. Dirbdami sukuriame nuosavybę, o, panaikinus nuosavybę, panaikinama laisvė. Pagal Bažnyčią, kiekvienas turi būti laisvas. Dievas tapo žmogumi, kad žmogus taptų panašus į Dievą.“

Kun. Kęstutis Žemaitis (VDU Teologijos katedros profesorius) nušvietė Bažnyčios požiūrį politiką – šiuo metu kunigams eiti į politinės valdžios pareigas nerekomenduojama. Bet tai nereiškia, kad Bažnyčia atsiribojusi nuo politinių įvykių. Bažnyčia išreiškia savo požiūrį į tai, kas vyksta pasaulyje ir protestuoja prieš negerus reiškinius. Pavyzdžiui, popiežius Pijus XI (1922–1939) savo enciklikose 1931 metais pasmerkė itališkąjį fašizmą, 1937 metais – bedievišką komunizmą ir vokiškąjį nacizmą. Vyskupas V. Brizgys pirmos okupacijos metais protestavo prieš sovietų valdžios poelgius. 1942 metais Lietuvos politiniai veikėjai, tarp jų prel. M. Krupavičius, įteikė nacių okupacinei valdžiai memorandumą, protestuodami prieš bandymus Lietuvą kolonizuoti ir prieš žydų genocidą.

Kun. prof.  K. Žemaičio išreikštas mintis savo paskaitoje papildė Seimo narys dr. M. Adomėnas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija