2011 m. rugpjūčio 26 d.
Nr. 60
(1940)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Evangelinis radikalumas ir racionalumas

Popiežiaus susitikimai Madride su jaunomis vienuolėmis ir universitetų profesoriais

Mindaugas BUIKA

Popiežių Benediktą XVI
sveikina susitikimo dalyvė

Nepakeičiama pašvęsto gyvenimo misija

Tarp popiežiaus Benedikto XVI pasibaigusio vizito Ispanijoje ir dalyvavimo Pasaulinėse jaunimo dienose evangelizacinių iniciatyvų raiškos, svarbūs buvo jo susitikimai su jaunomis vienuolėmis ir jaunais katalikiškų universitetų profesoriais. Šie abu susitikimai rugpjūčio 19 dieną Madride įvyko monumentaliame Eskorialo komplekse, kurį XVI amžiuje pastatė tuometinis Ispanijos karalius Pilypas II, kaip didingą katalikiškosios monarchijos paveldą su Šv. Lauryno bazilika, senųjų mąstytojų raštų biblioteka ir augustiniečių vienuolynu. Šioje religijos ir kultūros šventovėje, įtrauktoje į UNESCO saugomų pasaulio architektūros paminklų sąrašą, Šventasis Tėvas jaunoms pašvęstojo gyvenimo atstovėms ir mokslininkams atskiruose pasimatymuose kalbėjo apie evangelinio gyvenimo radikalumo liudijimą ir apie racionalumo santykį su dvasingumu akademinėje tiesos paieškoje.


Jis dėl mūsų daug iškentėjo

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai Jėzus savo mokinių klausė, kuo Jį laiko žmonės, tada apaštalas Petras stebėtinai taikliai ir trumpai apibūdino savo Mokytojo nepakartojamą pasiuntinybę ir Jo visa pranokstantį kilmingumą (Mt 16, 16). Tačiau kai netrukus Viešpats užsiminė apie savo neišvengiamą kančią, tuomet dingo Petro imlumas atsiliepti dieviškos malonės švelniam dvelksmui, kuris jį būtų įkvėpęs tarti: „O vienintelis mūsų Gelbėtojau, kai išgirdome Tave kalbant apie Tavo būsimą smurtinę mirtį, mūsų širdis žaibiškai pervėrė skausmo bei liūdesio kalavijas. Bet tikiu Tavo žodžių išsipildymu (Lk 4, 5), – tebūna taip, kai sakai!“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija