2011 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 61
(1941)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Prisiminti Laisvės kovotojų žygiai per Baltijos jūrą

Krašto apsaugos sistemos vadovybė,
Seimo, Genocido ir rezistencijos
tyrimo centro, Šaulių sąjungos
atstovai bei Švedijos gynybos
ministerijos ir kariuomenės
atstovai lietuvio rezistento
Jono Pajaujo sodyboje Gotlande
(Švedijoje) atidengė atminimo
lentą Lietuvos ir Švedijos
rezistenciniams ryšiams atminti

Rugpjūčio 26 dieną krašto apsaugos sistemos vadovybė, Seimo, Genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Šaulių sąjungos atstovai bei Švedijos gynybos ministerijos ir kariuomenės atstovai lietuvio rezistento Jono Pajaujo sodyboje Gotlande (Švedijoje) atidengė atminimo lentą Lietuvos ir Švedijos rezistenciniams ryšiams atminti.

Ceremonijos metu kalbėjusi krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė sakė: „Ši diena – lyg Kovo 11-osios tęsinys. Pusė gyvenimo praėjo galvojant, kad pasaulis baigiasi su saulėlydžiu Baltijos jūroje. Geležinė uždanga, ir atrodė – jokios vilties. Bet dabar stovim čia, su Lietuvos kariais, ir pagerbiam šalia esančius. Kai mes lydėjom saulę Palangoje, iš čia žvelgė Jonas Pajaujis. Jis dar dešimt šios nepriklausomybės metų buvo lyg simbolinis tiltas, jungęs dvi perskirtas Lietuvos dalis“.


Kuo nusikaltau broliams lenkams

Gintaras Visockas

Rugpjūčio 25 dieną Kultūros ministerija Vilniuje surengė mokslinę-praktinę konferenciją „Istorinių stereotipų įveikimas kaip priemonė etninėms įtampoms neutralizuoti“. Būčiau neteisus, jei šį renginį pavadinčiau tendencingu „nuo pradžios iki pabaigos“. Juk negalima paneigti, kad tądien kalbėjo keletas pranešėjų, kurie pateikė būtent lenkams nemalonių faktų, priekaištų, skaičių.


Pokario manifesto tikslai

Edmundas Simanaitis

Naudoja NKVD žargoną

Pastaruoju metu internete pasirodo žinučių apie pokarį. Atsirado ir pokario portalo manifestas: „Dabar svarbiausia yra neleisti įsiviešpatauti  istorijos klastotojams, neleisti galvažudžiams vadintis  nacionaliniais didvyriais.“  Laisvės kovotojai, ginklu priešinęsi okupantui ir stabdę genocido akcijas, okupanto žargonu ir šiame portale vadinami „banditais“. Polemika su sovietikais – tuščias laiko gaišinimas, atoveiksmis turėtų rastis teisinėmis priemonėmis. Šia proga būtina ir labai naudinga  pirmiausia domėtis  antivalstybinės propagandos nutylėjimais, kurie iškalbingesni už  sovietinių ekspolitrukų standartinę  agitaciją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija