2011 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 61
(1941)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Madridas perduoda estafetę Rio de Žaneirui

Mindaugas BUIKA

Pasaulinių jaunimo dienų
dalyviai iš Brazilijos
džiaugiasi sužinoję, kad
kita tarptautinė katalikų
šventė vyks Rio de Žaneire

Misijos temos aktualumas

Užbaigdamas praėjusių Pasaulinių jaunimo dienų šventimą Madride, pranešęs, kad kitas toks susitikimas 2013 metais vyks Brazilijos mieste Rio de Žaneire, popiežius Benediktas XVI jau pasiūlė ir būsimų dviejų didžiųjų jaunųjų katalikų švenčių temas. Prieš savaitę, rugpjūčio 24 dieną, bendrojoje trečiadienio audiencijoje, apžvelgęs pasibaigusio savo vizito į Ispaniją rezultatus, jis sakė, kad 2012 metais dieceziniu ir nacionaliniu mastu švenčiamų Pasaulinių jaunimo dienų tema bus žodžiai iš Šv. Pauliaus laiško filipiečiams: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4). Na, o 2013 metų tarptautinio jaunų žmonių susitikimo Rio de Žaneire tema bus prisikėlusio Kristaus paraginimas apaštalams: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“ (Mt 18, 19).


Popiežius iškelia neįgaliųjų vertę ir jų globėjų nuopelnus

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
laimina neįgalų berniuką

Žmogiškumo matą apibrėžia santykis su kančia

Praėjusiose Pasaulinėse jaunimo dienose Madride, vadovaudamas šimtatūkstantinių ir milijoninių džiūgaujančių jaunų žmonių minių maldos susitikimams, popiežius Benediktas XVI neužmiršo pačių silpniausių, kurie tuose renginiuose dėl sveikatos problemų negalėjo dalyvauti. Parodydamas savo dvasinį artumą ir pagarbą šiems nelaimingiesiems, rugpjūčio 20 dieną jis Ispanijos sostinėje aplankė San Chozė (Šv. Juozapo) globos namus, kuriuose yra slaugomi keli šimtai jaunų neįgaliųjų, sergančių sunkiomis neurodegeneratyvinėmis ligomis. Šią instituciją 1898 metais įkūrė ir iki šiol administruoja Šv. Dievo Jono hospitalerių (slaugytojų) vienuolija, glaudžiai bendradarbiaudama su ligonių šeimomis ir padedančiais savanoriais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija