2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Darbščioji Bažnyčios bitutė

Kun. Mykolo Buožiaus 100-osioms gimimo metinėms

Kun. Mykolas Buožius 1987 m.
birželio 21 d. švenčiant
kunigystės 50-metį Jurbarke

Kun. Mykolas Buožius gimė 1911 m. rugsėjo 6 dieną Joniškio parapijoje Slėpsnių kaime. Baigęs pradžios mokyklą, 1924–1932 metais mokėsi Joniškio gimnazijoje ir Šiaulių valstybinėje berniukų gimnazijoje. 1933 metais mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. Baigęs 3 filosofijos kursus, toliau mokslus tęsė Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete. 1937 m. birželio 20 dieną Kauno arkikatedroje-bazilikoje gavo kunigystės šventimus ir paskirtas vikaru į Ukmergę, o 1940 metais paskirtas Vidiškių parapijos administratoriumi. 1946–1948 metais dirbo Kelmės, vėliau – Dotnuvos vikaru.


Mirė ilgametis Paežerėlių klebonas

A†A kun. Romualdas Vaičiulaitis
(1935 02 15 – 1962 04 18 – 2011 08 06)

Kun. Romualdas Vaičiulaitis

Rugpjūčio 6 dieną, eidamas 50-uosius kunigiškos tarnystės metus, mirė kun. Romualdas Vaičiulaitis.

Kun. R. Vaičiulaitis gimė 1935 m. vasario 15 d. Garliavoje (Kauno r.). 1954 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją, kurią, po tarnavimo sovietų armijoje, baigė 1962 metais. Tų pačių metų balandžio 18 d. vysk. Petras Maželis Kauno Arkikatedroje Bazilikoje R. Vaičiulaitį pašventino kunigiškai tarnystei.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija