2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Išnykusius kaimus liudys stogastulpiai

Bronius VERTELKA

Deglėnų kaimo šventės dalyviai

Liepos 16-ąją Pasvalio rajone, Deglėnuose, buvo atidarytas skulptūrų parkas. Jame medžio dirbiniais įamžinti septyni išnykę šios apylinkės kaimai. Stogastulpius su juose įrėžtais vietovių pavadinimais drožė septyni Lietuvoje ir užsienyje žinomi meistrai plenero metu. Tokio atvejo, kad vienu metu skulptūromis būtų pažymėta tiek nuo žemės paviršiaus nušluotų kaimų, šalyje dar nebuvo.


Vytogalos šventė

Lina Gudeliūnienė,

muziejininkė, Vytogalos kaimo bendruomenės pirmininkė

Iš kairės: poetė Irena
Jacevičienė-Žukauskaitė,
Upynos Stasio Girėno vidurinės
mokyklos direktorius Rimantas
Užumeckas, mero pavaduotojas
Raimundas Vaitiekus, meras Jonas
Gudauskas, renginio vedėja Lina
Gudeliūnienė, Aviacijos muziejaus
direktorius Remigijus Jankauskas.

Liepos 16 dieną lakūno Stasio Girėno gimtinėje vyko šventė, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 78-osioms ir Vytogalos mokyklos įkūrimo 100-osioms metinėms paminėti. Šventę organizavo Vytogalos kaimo bendruomenė, S. Girėno gimtinė-muziejus bei Upynos Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas kun. Eduardas Steponavičius.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, jas už transatlantinius didvyrius S. Darių ir S. Girėną aukojo klebonas kun. Eduardas Steponavičius. Šv. Mišių metu giedojo vargonininkės Monikos Beinartienės vadovaujamas Varsėdžių Šv. Roko parapijos choras.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija