2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Išnykusius kaimus liudys stogastulpiai

Bronius VERTELKA

Deglėnų kaimo šventės dalyviai

Deglėnų bendruomenės pirmininkė
Vita Žvigaitienė ir medžio
skulptorius kaunietis
Adolfas Teresius

Vyskupo padėką gavusi vilnietė
Danutė Sviderskytė-Lukoševičienė

Vyskupas Jonas Kauneckas
su vilniečiu Kęstučiu Mikeliūnu,
padovanojusiu knygą
„Miškai ten dainavo...“

Pušaloto seniūnė Paulina
Stravinskienė (dešinėje)
įteikia padėką medžio drožėjui
Daliui Dirsei iš Naujamiesčio

Liepos 16-ąją Pasvalio rajone, Deglėnuose, buvo atidarytas skulptūrų parkas. Jame medžio dirbiniais įamžinti septyni išnykę šios apylinkės kaimai. Stogastulpius su juose įrėžtais vietovių pavadinimais drožė septyni Lietuvoje ir užsienyje žinomi meistrai plenero metu. Tokio atvejo, kad vienu metu skulptūromis būtų pažymėta tiek nuo žemės paviršiaus nušluotų kaimų, šalyje dar nebuvo.

Į skulptūrų parko atidarymo iškilmes susirinko per 250 žmonių. Daug metų nesimatę glėbesčiavosi, jautresni braukė ašaras.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis greta Algimanto Sakalausko skulptūros artojui, nuvarytam nuo žemės. Jas aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, dalyvavo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios altaristas kun. Albinas Pipiras.

Vyskupas prisiminė sovietinius laikus, kai sodybas buldozeriai užversdavo žemėm. Ganytojo gimtajame Trajoniškių kaime ir aplink jį buvo per 100 sodybų, jose netrūko linksmo šurmulio ir dainų. Vos ne prie kiekvienos stovėjo kryžius, simbolizavęs žmonių stiprybę ir ištvermę. Šiuo metu toje vietoje liko vienintelė sodyba su joje gyvenančia vos krutančia senute. Vyskupas vilnietei Danutei Sviderskytei-Lukoševičienei, kilusiai iš Pagirnupių kaimo ir parašiusiai knygą „Sviderskių giminės istorija“, įteikė padėką.

Rajono meras Gintautas Gegužinskas džiaugėsi, kad Deglėnai pamažu atsigauna (kaime veikia Vaiko dienos centras), ir tikėjo, kad čia neužges žiburiai, jeigu bus tokia veikli bendruomenė.

Kaimo šventės dalyviai, skambant dainoms ir muzikai, ėjo nuo vieno stogastulpio prie kito,  vyskupas juos šventino, o skulptoriams įteikė padėkas. Medžio skulptūrų meistrai pasakojo apie savo dirbinius. Stabtelėjusi prie Jusėnų kaimui skirto koplytstulpio pasvalietė Roma Janeliūnaitė-Balzarevičienė Deglėnų bendruomenės pirmininkei Vitai Žvigaitienei įteikė pačios surinktą gimtojo kaimo istoriją. Pasvalio rajone, Sereikonių kaime, gyvenantis garsus medžio drožėjas Kęstutis Krasauskas savo darbą pavadino „Išskridę paukščiai“. Sustojęs prie kauniečio Adolfo Teresiaus stogastulpio, vaizduojančio šv. Veroniką, laikančią skepetą su Kristaus atvaizdu, vyskupas priminė, kad jo mama irgi buvo Veronika. Apėję visas skulptūras, šventės dalyviai rinkosi bendrai nuotraukai.

Susirinkusiųjų jau laukė paruošti stalai su vaišėmis. Atsirado laiko pabendrauti su šv. Mišiose vargonininko pareigas atlikusiu Kęstučiu Mikeliūnu. Vilnietis choro dirigentas ir pedagogas parašė knygą „Miškai ten dainavo...“  apie tarpumiškyje esančių Būdininkų-Šarkaičių ir kaimyninių kaimų žmones, čia gyvenusius prieškario ir pokario metais. Vieną jų autorius dovanojo vyskupui. K. Mikeliūnas, jaunystėje dirbęs vargonininku Onuškyje, Daujėnuose, Rokiškyje ir Zarasuose, neseniai atšventė 79 metų sukaktį ir dirba su jaunimu.

Visiems susėdus prie stalų, rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas Stasys Butkus sveikino grįžusius į gimtąjį kraštą. Pušaloto seniūnė Paulina Stravinskienė, dalyvaujant bendruomenės atstovei, įteikė dovanėles ir padėkas skulptoriams. Šventė tęsėsi iki vakaro, joje buvo gera ir smagu.

Deglėnų bendruomenė (viena iš trijų Pušaloto seniūnijoje), nors susikūrė vėliausiai, bet yra veikliausia. Deglėnuose gyvena gerokai per 200 žmonių, tačiau beveik pusė jų – bendruomenės nariai. Deglėniškiai jau mąstė, kaip rasti lėšų, kad apšviestų dviejų hektarų plotą užimantį skulptūrų parką, jame rudenį pasodintų medelių ir pastatytų suoliukus.

Deglėnai, Pasvalio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija