2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vytogalos šventė

Lina Gudeliūnienė,

muziejininkė, Vytogalos kaimo bendruomenės pirmininkė

Iš kairės: poetė Irena
Jacevičienė-Žukauskaitė,
Upynos Stasio Girėno vidurinės
mokyklos direktorius Rimantas
Užumeckas, mero pavaduotojas
Raimundas Vaitiekus, meras Jonas
Gudauskas, renginio vedėja Lina
Gudeliūnienė, Aviacijos muziejaus
direktorius Remigijus Jankauskas.

Aukojamos šv. Mišios

Ansamblio „Kuplė“ dainininkės
apžiūri parodą

„Ugninės dangaus gėlės“

Dainų atlikėjas Vytautas Bartkus,
muziejininkė Lina Gudeliūnienė ,
meras Jonas Gudauskas su aktoriais

Liepos 16 dieną lakūno Stasio Girėno gimtinėje vyko šventė, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 78-osioms ir Vytogalos mokyklos įkūrimo 100-osioms metinėms paminėti. Šventę organizavo Vytogalos kaimo bendruomenė, S. Girėno gimtinė-muziejus bei Upynos Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas kun. Eduardas Steponavičius.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, jas už transatlantinius didvyrius S. Darių ir S. Girėną aukojo klebonas kun. Eduardas Steponavičius. Šv. Mišių metu giedojo vargonininkės Monikos Beinartienės vadovaujamas Varsėdžių Šv. Roko parapijos choras.

Po šv. Mišių iškilmingas šventinis minėjimas prasidėjo Lietuvos himno giedojimu. Priminta, kad prieš 78-erius metus liepos 16-osios vakarą visa Lietuva laukė Atlantą įveikti pasiryžusių savo didvyrių – lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno. Laukė, bet taip ir nesulaukė... Priminta ir Vytogalos pradžios mokyklos įkūrimo istorija. Susirinkusiuosius nustebino perskaityta pirmojo mokytojo Mato Šalčiaus būsimai žmonai rašyta laiško ištrauka: „Mokykla jau padaryta... susirinko apie šešiasdešimt!.. kitą dieną dar turėjau 11 užrašyti. Suolų kol kas tik 10, tai susigrūdę juose kaip silkės bačkoje...“. Tylos minute buvo pagerbti į amžinybę išėję vytogališkius mokę šviesios atminties mokytojai.

Šventėje dalyvavo ir sveikinimo kalbas sakė Šilalės rajono meras Jonas Gudauskas, mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus bei iš Kauno atvykęs Lietuvos aviacijos muziejaus direktorius Remigijus Jankauskas. Eiles skaitė poetė Irena Jacevičienė-Žukauskaitė. Ji pristatė išleistas naujas knygas: eiliuotą kroniką „Eskadrilė pakilo aukštai“ ir trioletą „Dangus vilioja kviečia šaukia“. Šventėje dalyvavo Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Užumeckas, Upynos seniūnė Stefa Kažukauskienė, savivaldybės Tarybos nariai.

Muziejuje atidaryta paroda „S. Dariaus ir S. Girėno testamento vykdytojas Feliksas Vaitkus“, ją pristatė Lietuvos aviacijos muziejaus vyr. muziejininkas Jonas Čepas. Ji bus eksponuojama iki rugsėjo 10 dienos. Lankytojų dėmesį traukė Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos mokinių piešiniai, upyniškių Linos ir Antano Dobilų Užgavėnių kaukės.

Visą vakarą savo skrydžiais džiugino keturi motorizuoti parasparniai. O kiek mažiesiems žiūrovams buvo džiaugsmo, kai iš jų pasipylė margaspalvių saldainių lietus! Apie 21val. atskrido keturi Tauragės aeroklubo ultralengvieji lėktuvai, pilotuojami lakūnų Kosto, Edmundo, Mindaugo ir Sigito iš Šilalės. Skrydžiai buvo tokie žemi, kad atrodė, jog lėktuvų sparnai palies medžių viršūnes.

Šventinio minėjimo metu dainas dainavo vytogališkis Vytautas Bartkus, eiles deklamavo šešiametės Deimantė Petrauskaitė ir Greta Krylovaitė. Profesionalumu ir nuoširdumu žiūrovus sužavėjo Šilalės kultūros centro mišraus ansamblio „Kuplė“ (vadovė Laima Saročkienė) pasirodymas. Daug aplodismentų sulaukė Tauragės rajono Baltrušaičių kaimo bendruomenės teatro aktoriai, suvaidinę pagal Joną Slinkį komediją „Moderni kaimo moteris“ (režisierius Sigitas Kancevičius). Gegužinėje visus linksmino Dariaus ir Jolantos duetas. Liepos 17 dieną 0 valandų 36 minutės (lakūnų žūties laiku) Vytogalos padangę nušvietė ugninės dangaus gėlės, skirtos Atlanto nugalėtojams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja šventės rėmėjams bei dalyviams.

Šilalės rajonas
Jono Čepo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija