2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Parapijos ir klebono jubiliejai

Šiaulių rajono savivaldybės
Kultūros skyriaus vedėja Valė
Jurešienė ir mero pavaduotojas
Antanas Bezaras sveikina
kleboną kun. Joną Bagdoną

Bazilionų klebonas
kun. Stanislovas Žukauskis
pašventino paminklinę lentą,
skirtą Pakapės parapijos
įkūrimo 150-mečiui

PAKAPĖ. Žolinės atlaidai čia šiais metais švęsti itin iškilmingai. Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventė sutapo su dviem svarbiomis datomis – Pakapės parapijos 150-mečiu bei klebono kun. Jono Bagdono kunigystės 25-mečiu. Į Pakapę su sveikinimais buvo nuvykęs Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Bezaras ir Kultūros skyriaus vedėja Valė Jurešienė. Klebonui įteikta baltų lelijų puokštė, perskaitytas sveikinimas, o visai bendruomenei linkėta susikaupimo ir vienybės. Kleboną nuoširdžiais žodžiais pasveikino Seimo narė Rima Baškienė. Po sveikinimo kalbų jaukioje medinėje bažnytėlėje pasklido „Ilgiausių metų“ melodija.

 Sujaudintas klebonas kun. J. Bagdonas dėkojo sveikintojams ir visiems parapijiečiams, kurių dėka suorganizuota ši ir kitos šventės. Nuoširdūs žodžiai buvo skirti ir kultūros darbuotojams, ir giedoriams, ir patarnautojams, ir zakristijonui, ir Bazilionų klebonui kun. Stanislovui Žukauskiui, ir gėlėmis bažnyčią išpuošusiai Ozalijai Calkienei. Orchidėjos žiedą kun. J. Bagdonas padovanojo savo mamai, kuri gimtadienį mini per Žolinę. Padėkojo ir tėveliui, kuris sulaukęs garbingo 98 metų gimtadienio turi jėgų ateiti į Dievo namus ir džiaugtis sūnaus dalia.

Klebonas šiek tiek apgailestavo, kad tokį gražų jubiliejų švenčianti parapija nepajėgė perdažyti bažnyčios, pastatytos 1879 metais. Liaudies architektūros formų, kryžminio plano, su bokšteliu ir trisiene apsida bažnyčios perdažymas kainuotų ne vieną dešimtį tūkstančių litų. Tačiau klebonas sakė, kad nors bažnyčią reikia perdažyti ir lėšos tam pradėtos kaupti, esmė – ne puošimas, bet Bažnyčios statymas savo širdyje.

 Po šv. Mišių kun. S. Žukauskis pašventino paminklinę lentą, skirtą parapijos įkūrimo 150-mečiui. Iš bažnyčios susirinkusieji pasuko mokyklos link, kur buvo švenčiama agapė.

 Šiaulių rajono savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija