2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Šauliai – padėkos eisenoje

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis sveikina piligrimus

Baisogalos šauliai padėkos
eisenoje iš Tytuvėnų į Šiluvą

Baisogala. Jau tradicija tapo prieš prasidedant didiesiems Šiluvos atlaidams paskutinį rugpjūčio sekmadienį organizuoti padėkos eiseną iš Tytuvėnų į Šiluvą. Joje dalyvauja tarptautinė asociacija, ginanti ir propaguojanti katalikiškas vertybes, įvardintas organizacijos pavadinime. TFP – angliškas trumpinys, kuris lietuviškai verčiamas kaip Tradicija, Šeima, Nuosavybė.

TFP organizacija 1990 metais surinko 5,3 milijono parašų po peticija, reikalaujančia nutraukti ekonominę mūsų šalies blokadą ir pripažinti Lietuvos valstybės nepriklausomybę, ir įteikė šiuos reikalavimus Sovietų sąjungos vadovams. Akcijos metu du TFP nariai rinkdami parašus pateko į autokatastrofą ir žuvo. Lietuvos žmonės dėkingi organizacijos nariams už ypatingą pagalbą mūsų valstybei.

Apie šią kelionę iš Tytuvėnų į Šiluvą pasakoja jos dalyvė, Baisogalos gimnazijos mokytoja, šaulė Giedrė Nakutienė ir jos dukra jaunoji šaulė Jurgita:

„Tytuvėnų bažnyčioje sutikome Fatimos Mergelės Marijos statulėlę, nešamą TFP vyrų. Ten Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Tytuvėnų klebonas ir kiti svečiai pasveikino piligrimus, palinkėjo gero oro ir išlydėjo į 8 kilometrų kelionę. Žygio metu priekyje keliavo Švč. Mergelės Marijos statula, kurią pasikeisdami nešė visi norintys. Mūsų šauliai taip pat nešė šią statulą. Priekyje einantis nenuilstantis vyskupas E. Bartulis kalbėjo rožinį, prie jo vedamos maldos prisijungė visi maldininkai.

Netoli Šiluvos visi – jauni ir seni – giesme šlovino Švč. Motiną. Mus sveikino vietiniai žmonės ir atvykę į iškilmes piligrimai, suvažiavę kunigai, tarp kurių buvo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Miestelio aikštėje vyko iškilmingos šv. Mišios. Namo grįžome palaiminti, linksmi, pilni kelionės įspūdžių ir laukiame kito piligriminio žygio iš Kryžių Kalno į Šiluvą“.

Rugpjūčio 29 dieną Baisogalos centre prie Laisvės paminklo susirinko gausus Baisogalos bendruomenės būrys. 10 val. atvyko TFP delegacija su Fatimos Dievo Motinos statula. Delegaciją sveikino Baisogalos seniūnas R. Kalvaitis, parapijos klebonas kun. Aldas Vinclovas, bažnyčios choras. Delegacijos dalyviai pasimeldė prie Laisvės paminklo, pareiškė padėką žuvusiems už Lietuvos laivę ir nepriklausomybę. Bažnyčios šventoriuje TFP nariai pagerbė politinio kalinio monsinjoro Pranciškaus Ščepavičiaus atminimą. Bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios. Po pietų  garbingajai delegacijai aprodytas Baisogalos dvaras ir miestelis.

Baisogalos bendruomenė dėkinga TFP nariams už kasmetinį apsilankymą miestelyje.

Gediminas Kuckailis,
Baisogalos šaulių kuopos vadas

Jurgita Muchlickaitė,
jaunoji šaulė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija