2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Žolinės šventėje – puokščių paroda ir žirgų šokiai

Puokščių rinkimo komisija

Luokiškiai ir svečiai
prie naujojo ženklo

LUOKĖ. Pačiame rugpjūčio viduryje, kaip nuo seno įprasta, parapijos tikintieji  gausiai sugužėjo  į vasaros ir rudens sandūros šventę – Žolinės atlaidus, Dievo Motinos, jos pagerbimo, išaukštinimo gamtoje esančiomis grožybėmis šventę, liudijančią mūsų tautinių papročių esminį požymį – glaudžius ryšius su tėviškės gamta.  Kaip pamoksle akcentavo mūsų klebonas kun. Virginijus Palionis, mes, Marijos žemės vaikai, turime džiaugtis Jos globa ir melsti Jos užtarimo visuose gyvenimo nepritekliuose. Džiaugiamės, kad  iniciatyvaus ir sumanaus mūsų parapijos klebono dėka ši šventė įgavo naują atspalvį,  kai puoselėjant bei gerbiant savo protėvių papročius, į bažnyčią sunešamos gražiausios žolynų puokštelės, kuriose  moterys ir vaikai, surišę kaspinėliu margaspalves laukų gėleles, vaistažoles, javus, dėkoja Žemei už derlių ir grožį. Pasibaigus šv. Mišioms ir pašventinus atsineštus žolynus, vyko Žolinės puokščių paroda ir rinkimai. Komisija, laikydamasi žemaičių tradicijų, išrinko tris suaugusių (Z. Stasiulienė – iš Viekšnalių k., V. Lukošiūtė bei I. Lukošienė – iš Luokės) prizines puokštes ir vieną vaikų (J. ir A.Griciūnų  atžalos – Jokšų k.). Visus vaikus pavaišino saldainiais. Bažnyčioje gražiomis bei jaudinančiomis giesmėmis šventę pratęsė Luokės kultūros centro direktoriaus A. Stankaus vadovaujamas vyrų kvartetas.

Žolinė ne tik giminių susiėjimo tradicija, bet ir bendruomenių šventė. Mūsų krašte buvo tikima – kas neateis kartu švęsti per Žolinę, bus neturtingas. Šiemet Žolinės šventė ypatinga tuo, kad pas mus svečiavosi bendruomenių, dalyvaujančių projekte (Antanavo, Nevarėnų, Luokės, Viešvilės), ir „Slovakijos Tatrų regiono kaimo plėtros dalyvių partnerystė“ delegacijos, pristačiusios savo krašto autentišką kultūrinį bei kulinarinį paveldą. Tai projektinis renginys, todėl mūsų miestelyje atsirado naujas informacinis ženklas, nurodantis atstumą nuo Luokės iki minėtų projekto partnerių. Tik po iškilmių šventovėje visus nustebino malonus siurprizas – Viešvilės bendruomenės (Jurbarko r.) staigmena – „Žirgų šokių“ programa. Vėliau smagiai griežė Antanavo bendruomenės Višakio Rūdos (Kazlų Rūdos savivaldybė) kaimo kapela, šmaikščių pokštų negailėjo Nevarėnų bendruomenės pirmininkas A. Šmukšta , dvasią džiugino Luokės kultūros centro direktoriaus A. Stankaus suburtas moterų kvartetas. Koncerto metu padėkojome darbščiausiems bendruomenės nariams, etnografiniam ansambliui „Šatrija“, tarptautiniame folkloro konkurse-festivalyje „Saulės žiedas“ užėmusiam I-ąją vietą, Luokės kultūros centro moterų kvarteto vadovui A. Stankui, vokalinių kolektyvų konkurse „Susitikim dainoj“  pelniusiam nugalėtojo titulą, senjorų klubui „Bočiai“. Nepamiršome futbolo aistruolių, išbandžiusių jėgas su Upynos jaunimu, kuriam atiteko nuolatinio rėmėjo UAB „Auksarankiai“ įsteigta taurė.

Šventėje vaišinomės gardžia viešviliškių žuviene ir šveitėme tradicinį K. Šežikienės „susmokavotą“ nepakartojamą šiupinį. Gegužinėje, kurioje savo muzikinę programą pristatė dainų kūrėjas ir atlikėjas A. Butnorius, luokiškiai smagiai šurmuliavo iki pusiaunakčio. Seniūnijos, Luokės parapijos klebono, bendruomenės ir viešosios policijos triūso vaisiai – puiki šventė.

Marytė Beleckienė,
Luokės bendruomenės pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija