2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate 

Žolinėje – padėkos šv. Mišios ir koncertas

Žolinės koncerto žiūrovai

Pažėrai. Kaip ir kasmet, Alšėnų seniūnijos bendruomenė bei Pažėrų krašto žmonės ir svečiai buvo pakviesti smagiai atšvęsti gražiausią vasaros šventę – Žolinę. Šventės pradžioje garbingi svečiai atvežti karietomis prie Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios vartų. Čia juos pasitiko klebonas kun. Kazimieras Skučas ir kaimo muzikantai. Kiekvienam  prisegtos šventės emblemos, papuoštos šio krašto žolynais. Tarp garbingų svečių buvo ir mūsų parapijiečių labai gerbiamas, daug metų dirbęs Pažėruose kunigas Petras Dumbliauskas iš Kauno Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos. Žolinėje taip pat dalyvavo Aleksoto dekanas kanauninkas Deimantas Brogys bei kiti.

Šv. Mišios buvo aukojamos už medikus. Tai – Pažėrų parapijos klebono kun. K. Skučo padėka Kauno klinikų medikams, o ypač docentui traumatologui ortopedui, prof. Alfredo Smailio sūnui Alfredui Smailiui už sugrąžintą sveikatą.

Klebonas ir parapijiečiai  dėkojo Pažėrų kaimo gyventojai Zitai  Čibirkaitei-Rimkienei už paramą  Pažėrų bažnyčiai. Šv. Mišių metu  giedojo Kauno vyrų choras „Perkūnas“ (vad.Romaldas Misiukevičius). Pasibaigus apeigoms bažnyčioje, visi  buvo pakviesti  į šventinį koncertą, kurį padovanojo Alšėnų kultūros centro vyresniųjų šokių kolektyvas (vad. Jorinta Grinkaitė), Mastaičių muzikos grupė (vad. Antanas Grudzinskas) ir Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“ (vad. Jonas Urbonas).

Džiaugsmo netrūko ir patiems mažiausiems šventės dalyviams. Jie, tėvelių apdovanoti įvairiaspalviais atlaidų saldainiais, žaislais ir riestainiais, turėjo galimybę pasivažinėti puikiomis poni arkliukų traukiamomis  karietomis.

Marija Ąžuolaitienė,
Alšėnų kultūros centro direktorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija