2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Iškeliamas Šv. Jono Aviliečio dvasingumo pavyzdys ir mokymas

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas džiugiai
sutinkamas atvykęs aukoti
šv. Mišių į Madrido Almunedos
Dievo Motinos katedrą

Popiežiaus palinkėjimai seminaristams

Prasidedant naujiesiems studijų metams kunigų seminarijoje, aktualu susipažinti su popiežiaus Benedikto XVI palinkėjimais, kuriuos jis išsakė šiai dvasinei tarnystei besirengiantiems jaunuoliams, dalyvavusiems praėjusiose Pasaulinėse jaunimo dienose. Keliems tūkstančiams jų, susirinkusių į Ispanijos sostinės Madrido Dievo Motinos katedrą (Santa Maria la Real de la Almuneda) rugpjūčio 20 dieną, Šventasis Tėvas celebravo Eucharistiją ir pasakė išskirtinai prasmingą homiliją. Pamaldų pabaigoje jis pranešė džiugią naujieną, kad žymus XVI amžiaus ispanų teologas ir pamokslininkas šv. Jonas Avilietis netrukus bus paskelbtas 34-uoju Bažnyčios mokytoju (daktaru).


Mylėti – melstis ir įspėti

Kun. Vytenis Vaškelis

„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jei jis paklausys, tu laimėjai savo brolį“ (Mt 18, 15), – taip moko Kristus, ir Jo žodžiai niekuo kitu nepakeičiami. Dabartinės kalbos žodyne vienareikšmiškai aiškinama, kad žodis „barti“ reiškia kitą žmogų koneveikti ar jam priekaištauti. Neradau šiam minėtam žodžiui švelninančios prasmės. Beje, Naujojo Testamento lenkiškame vertime panaudotas žodis turi ir įspėjimo prasmę, kuri šiuo atveju yra priimtinesnė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija