2011 m. rugsėjo 2 d.
Nr. 62
(1942)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Tapė Paberžėje

Bronius VERTELKA

Tarp stovyklos-plenero uždarymo
dalyvių – Paberžės klebonas
kun. Skaidrius Kandratavičius

Rugpjūčio 6–15 dienomis piligrimų pamėgtoje vietovėje kūrė tapytojai – veikė Antroji profesionaliosios kūrybos stovykla-dailės pleneras „Paberžės vasara 2011. Po mūzų sparnais.“ Uždarymas vyko Žolinės išvakarėse.

 Šv. Mišių metu Paberžės klebonas kun. Skaidrius Kandratavičius padėkojo Paberžėje tapiusiems menininkams,  nuoširdų ačiū tarė juos maitinusiems renginio rėmėjams. Priminė, kad šiemet stovykla-pleneras tapo tarptautiniu – turėjo atstovę iš Karaliaučiaus.


Naujienų vaivorykštė

Vyskupo gimtinė paženklinta stogastulpiu

Bronius VERTELKA

Stogastulpis vyskupo Pauliaus
Antano Baltakio sodybvietėje

Skulptūrinė kompozicija iš kryžiaus ir šv. Pranciškaus Asyžiečio atvaizdo iškilo Latavėnų kaime . Stogastulpis žymi buvusią Baltakių sodybos vietą, kur 11 vaikų užauginusioje  ūkininkų šeimoje pirmąją Naujųjų 1925 metų dieną gimė  būsimasis vyskupas Paulius Antanas Baltakis. Paminklą iš Troškūnų miško atvežto ąžuolo kamieno išdrožė tautodailininkas Valentas Survila.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija