2011 m. rugsėjo 7 d.
Nr. 63
(1943)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Lietuva kviečia Janukovičiaus valdomą Ukrainą į Europos Sąjungą?

Dalyvauti Vilniuje pastatyto paminklo ukrainiečių tautos poetui, dailininkui ir mąstytojui Tarasui Ševčenkai atidengimo ceremonijoje šeštadienį į Lietuvą atvykęs Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas Volodimiras Litvinas gavo Lietuvos aukščiausiųjų vadovų paramą Ukrainai stojant į Europos Sąjungą (ES). Seimo Pirmininkė Irena Degutienė susitikime su Ukrainos parlamento vadovu patvirtino Lietuvos apsisprendimą talkinti Ukrainai europinės integracijos kelyje. I. Degutienė pažymėjo, kad Lietuva yra ir toliau bus aktyvi Ukrainos bičiulė ES ir pagal išgales talkins šiai šaliai suartėjimo su ES procesuose. I. Degutienė teigiamai vertina Ukrainos ne kartą išsakytą poziciją, kad „integracija į Europos Sąjungą yra didžiausias užsienio politikos prioritetas, nuo kurio nebus atsitraukta“, todėl Lietuvos Seimo pirmininkė patvirtina, kad „Lietuva remia Ukrainos ir Europos Sąjungos politinį ir ekonominį suartėjimą“. Tai, kad prezidentas Viktoras Janukovičius, atstovaujantis prorusiškajai Ukrainos daliai ir su Rusija susijusių oligarchų klasei, nedega didele meile ES, buvo įvardinta tik kalbant apie „kliūtis“, kurios galėtų sulėtinti Ukrainos sugrįžimo į Europos tautų erdvę procesą. Tad po susitikimo I. Degutienė pasakė: „Šis suartėjimo procesas turi būti sklandus ir todėl būtina pasiekti, kad jam galinčios trukdyti kliūtys būtų panaikintos. Nebeturi likti abejonių ir neatsakytų klausimų apie procesus Ukrainos vidaus politikoje, valdžios santykius su opozicija. Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas mane patikino, kad demokratijos standartų atitikimas yra principas, kurio Ukraina laikosi siekdama pažangos santykiuose su Europos Sąjunga“. Seimo Pirmininkė taip pat paragino Ukrainą siekti kuo greičiau pabaigti derybas dėl Ukrainos ir Europos Sąjungos laisvos prekybos sutarties. „Pirmiausia Ukraina turėtų užbaigti derybas su Europos Sąjunga dėl laisvos prekybos sutarties. Toks žingsnis patvirtintų Ukrainos esminį apsisprendimą siekti gilesnės europinės integracijos ir taptų pirmąja ir pavyzdine laisvosios prekybos sutartimi, pasirašyta Rytų partnerystėje. Manau, kad ši sutartis galėtų padidinti ir Ukrainos tarptautinį autoritetą“, – sakė I. Degutienė.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija