2011 m. rugsėjo 7 d.
Nr. 63
(1943)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Vėl rinkosi „deimančiukai“

Vytautas BAGDONAS

Bendra talentų sambūrio dalyvių
ir svečių nuotrauka prisiminimui.

Renginio dalyvius sveikina Svėdasų
parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas

„Deimančiukų himną“ visiems
dainuoti padeda kūrinio
autorė Onutė Jėckienė (kairėje)
ir Renata Buzėnaitė

Pasirodo Lapienių šeimos trio

Tautodailės darbų parodos
muziejuje vaizdai

Apžiūrėjus pedagogės, fotografės
Reginos Balčiūnienės (kairėje)
darbus gamtos tematika, Anykščių
rajono meras, gamtininkas Sigutis
Obelevičius ir Svėdasų parapijos
klebonas kun. Vydas Juškėnas

Meras Sigutis Obelevičius savo
naująją knygą „Kas po kojomis
žaliuoja“, kaip ir dera, pristato
gamtos prieglobstyje – muziejaus
kiemelyje, Kunigiškiuose

Meninės kalvystės puoselėtojas
Bronius Budreika entuziastingai
pasakoja apie savo paties rankomis
sukurtos patrankos veikimą

Koncertuoja Monika Pajarskaitė

Svėdasų krašto talentų koncertą
pradėjo ir užbaigė trimitu kūrinius
atlikęs Deimantas Dragančuk

Išraiškingai dainuoja Aušrinė Neniškytė

Renginio organizatorė ir vedėja
Aldona Bagdonienė kalbina
jaunąją muzikantę Eriką Žilytę

Algimanto Barono atliekama
jausminga daina

Garbaus amžiaus sulaukęs Bronius
Neniškis vis dar mėgsta kankliuoti

Liepos 23-iosios popietę  Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus, Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius sukvietė Svėdasų krašto talentus bei jiems prijaučiančius žmones į tradicinį, jau ketvirtąjį, sambūrį „Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“.

Kunigiškiuose, dvidešimt ketverius metus veikiančiame Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje, įsikūrusiame dar carizmo laikais statytos ir sovietmečiu restauruotos buvusios pradžios mokyklos pastate, ekspozicijas tądien pakeitė talentingų meistrų darbų parodos. Irina Gudelienė iš Daujočių atvežė savo tapytų paveikslų, kuriuose įamžinta daug Svėdasų krašto vaizdų, bei tapybos ant akmenėlių darbelių. Aktyvi Grikiapelių kaimo bendruomenės narė, Pauriškių pradinės mokyklos mokytoja Nijolė Braukylienė parodą papuošė originaliais šiaudiniais „sodais“, rankdarbiais iš popieriaus ir kitų medžiagų. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos biologijos mokytoja, gamtos mylėtoja ir fotografė Regina Balčiūnienė atsivežė daug savo fotografijos darbų su gamtos vaizdais, gyvūnais.

Elvyra Kaušpėdienė parodos lankytojus pradžiugino rankomis megztomis margaspalvėmis pirštinėmis ir kojinėmis. Nėrinių spalvingumu, raštų margumu stebino ir kunigiškietės Aldonos Baltuškienės, svėdasiškės Vitalijos Matiukienės, Birutės Giedraitienės, Genovaitės Kovienės, Gitanos Kovaitės-Radavičienės, Gykių kaimo gyventojos Onutės Šukienės darbai. Svėdasiškė Onutė Jėckienė atsivežė ne tik gražių nėrinių, bet ir originalių atvirukų, papuoštų džiovintais žolynais.  Nestokojanti kūrybinių minčių svėdasiškė bibliotekininkė Dalia Paulavičienė  eksponavo  karolius, apyrankes, rėmelius nuotraukoms. Kunigiškietė Alma Kuolienė pristatė parodai megztas, įvairiausiais ornamentais išpuoštas riešines bei kitus kūrybinius darbus. Dovilė Buzėnaitė, ne kartą „deimančiukų“ sambūrio dalyvius stebinusi išraiškingais siuvinėtais paveikslais, dabar vėl paruošė malonią staigmeną – į muziejų atsinešė keletą gulbių, povą ir kitų gyvūnų, išradingai išlankstytų iš popieriaus. Svėdasiškė Irena Guobienė papuošė parodą išsiuvinėtu kilimu. Onutė Šukienė iš Gykių pradžiugino ne tik rankdarbiais, bet ir kulinariniu paveldu. Būdama puiki šeimininkė, ji atsivežė į sambūrį naminės duonos, gardaus sūrio, kuriais vaišino savo kolegas bei svečius.

Nuo talentingų moterų neatsiliko ir vyrai. Svėdasiškis Algimantas Baronas, kaip ir visuomet, džiugino parodos lankytojų akis spalvingomis iš medžio ištekintomis tulpėmis. Anykščių technologijos mokyklos dėstytojo, Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario, liaudies meistro  Broniaus Budreikos kūryba eksponuota daugelyje šalies parodų, o tą šeštadienį jo meninės kalvystės darbai papuošė ir Kunigiškių muziejų. Jis atvežė daug įspūdingų meninės kalvystės darbų: žibintų, žvakidžių, saulučių.  Važiuodamas į Svėdasų krašto talentų sambūrį, kartu su kitais darbais, menininkas nutarė atsivežti ir savo rankomis sukurtą patranką, papasakoti apie jos sukūrimą, veikimo principą.

Būtėniškis Audrius Mikuckis, kaip ir anksčiau, šį kartą originalių ir meniškų darbų, sukurtų iš įvairių mechanizmų, žemės ūkio technikos detalių, į parodą neatsivežė. Bet į tradicinį renginį jis vis tiek atvažiavo ne tuščiomis rankomis – muziejui padovanojo pora senų darbo įrankių. Beje, tądien muziejui tapybos darbą, kuriame nupiešti kažkada buvę ištaigingi, o dabar bebaigiantys griūti, Svėdasų dvaro rūmai, padovanojo tautodailininkė Irina Gudelienė, taip pat savo rankdarbius dovanojo ir Nijolė Braukylienė, Aldona Baltuškienė.

 Tradicinį Svėdasų krašto talentų sambūrį „Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“ pradėjusi Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus renginių organizatorė Aldona Bagdonienė pasidžiaugė, kad kiekvieną vasarą į Kunigiškius susirenka vis daugiau kūrybingų žmonių ir jiems prijaučiančių šviesuolių. Pirmajame talentų sambūryje dalyvavo penkiolika kuriančių žmonių, o trečiajame tokių buvo daugiau nei trisdešimt. Šiais metais renginys sutraukė jau daugiau kaip keturiasdešimt Svėdasų krašto žmonių, kuriuos lietuvių literatūros klasikas, kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas vadintų „deimančiukais“. A. Bagdonienė visiems linkėjo nuolat prisiminti Vaižganto žodžius: „Tikras kūrėjas, idėjos gimdytojas, kuria laisvėje ir nelaisvėje, klėty ir prieklėtyje, nes... turi kurti, nes negali nekurti: kas sieloje susidaro, turi pasireikšti...“.

Koncertinę Svėdasų krašto talentų dalį pradėjo vaitkūnietis Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleivis, šiemet sėkmingai baigęs Anykščių muzikos mokyklą, Deimantas Dragančuk, atlikęs kūrinį trimitu. O svėdasiškė dainininkė ir muzikantė, dainų kūrėja, talentų sambūrio seniūnė Onutė Jėckienė pateikė malonią staigmeną – atliko pačios sukurtą „Deimančiukų himną“. Renginio pabaigoje jį jau dainavo visi dalyviai.

Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas pasidžiaugęs renginiu pabrėžė, kad svarbu ir gražu kitiems dovanoti gėrį, širdies šilumą, daryti gerus darbus, o tuo svėdasiškiai „deimančiukai“ ir pasižymi.

Akomponuodamas gitara pora dainų atliko bardas Algimantas Baronas, o Anykščių muzikos mokyklos moksleivė Erika Žilytė, iš Aulelių kaimo, pagrojo akordeonu. Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis renginio dalyvius pradžiugino lūpine armonikėle. Garbaus amžiaus seniūno tėvas Bronius Neniškis, gerai prisimenantis   gimtojo krašto praeitį, grojo šviesios atminties meistro Juozo Lašo pagamintomis kanklėmis. Muziejaus aikštelėje savo senelį pakeitė ne mažiau talentinga  jo anūkė, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleivė, Aušrinė Neniškytė. Skambindama gitara, ji atliko dvi dainas. Aušrinė neseniai tapo Kaune vykusio skautiškos dainos konkurso laureate. Plojimais buvo palydėtas ir kitos svėdasiškės moksleivės, Anykščių muzikos mokyklos auklėtinės, Monikos Pajarskaitės pasirodymas. Lapienių šeima (Ramunė, Rožė ir Vilius) sambūrio dalyvius taip pat pradžiugino savo parengta muzikine programa. Mindaugas Antanėlis, prisipažinęs, kad namuose turi net dešimt armonikų, tądien renginyje „virkdė“ vieną iš jų. Kunigiškietė Renata Buzėnaitė, šiuo metu muzikos mokanti Vievio vaikus, bet nepamirštanti ir gimtinės, pagrojo akordeonu ir pakvietė visus renginio dalyvius vieną dainą atlikti kartu.

Pertraukų tarp muzikinių kūrinių metu skambėjo Svėdasų literatų klubo „Sietuva“ pirmininkės Almos Švelnienės ir šio klubo narės Aldonos Širvinskienės skaitomos eilės, o Regina Balčiūnienė,  Nijolė Braukylienė ir Aldona Baltuškienė, pirmą kartą dalyvaujančios „deimančiukų“ sambūryje, atsakinėjo į auditorijos klausimus, papasakojo apie savo pomėgius.

Pirmą kartą dalyvaujantiems buvo įteiktos spalvingos „dėkavonės“, o ankstesnių sambūrių dalyviams – nuotraukos prisiminimui. Dėkota ir vietiniams gyventojams, kurie be jokio atlygio padeda tvarkyti  Vaižganto gimtuosius Malaišius, prižiūrėti Kunigiškių muziejų. Taip pat projekto rėmėjui – Anykščių rajono savivaldybei.

Visiems maloni staigmena buvo Anykščių rajono mero, žinomo gamtininko Sigučio Obelevičiaus apsilankymas. Nors tądien meras turėjo svarbų susitikimą su delegacija iš Turkijos, tačiau surado laiko užsukti ir į Kunigiškius. Ketvirtojo Svėdasų krašto talentų sambūrio dalyviai labai domėjosi  naująja mero knyga „Kas po kojomis žaliuoja“. Sveikindamas renginio dalyvius, džiaugdamasis tokiu prasmingu ir gražiu sambūriu, meras prisipažino, kad sau yra įsipareigojęs kasdien po darbo, nors ir kaip būtų pavargęs, namuose prisėsti prie kompiuterio ir parašyti bent puslapį naujos knygos. Taip atsirado knyga „Kas po kojomis žaliuoja“. Dabar gimsta knyga „Valgomos gėlės“, kuriai daugiau laiko skirs atostogų metu. Ateities kūrybiniuose planuose numatyta ir daugiau panašių darbų, nes augalijos pasaulis – neišsemiama tema.

Plojimais buvo sutiktas ir kitas garbingas svečias – laikraščio „Utenis“ vyriausiasis redaktorius, rašytojas Donatas Čepukas, kuris Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejui yra dovanojęs visas savo parašytas knygas. Visos keturiolika knygų buvo eksponuojamos muziejuje, šalia svėdasiškių tautodailininkų darbų. Trumpai pristačius rašytojo publicistikos knygas, noveles bei mažuosius romanus, žodis buvo suteiktas pačiam autoriui. Apie savo kūrybą „Utenio“ redaktorius kalbėjo nedaug. Akcentavo, kad knygas mielai dovanojantis bibliotekoms, savo kraštiečiams, pažįstamiems žmonėms. D. Čepukas džiaugėsi saugomu žymių kraštiečių atminimu ir sakė, kad tokie renginiai labai reikalingi. Sambūrio dalyviai džiaugėsi galimybe pabendrauti su juo, prisiminimui parsinešti rašytojo knygą su autografu.

Apie savo meninės kalvystės darbus pasakojo trečiasis sambūrio svečias anykštėnas Bronius Budreika. Nors kilęs iš Debeikių krašto, prisipažino, kad labai myli ir Svėdasus. Juk šis kraštas – jo senelės ir motinos gimtinė, todėl džiaugėsi, kad buvo pakviestas. Gerbiamas Bronius, išsamiai papasakojęs patrankos veikimo principą, pažadėjo šį įspūdingą įrenginį atsivežti ir į respublikinį renginį, „Vaižgantines“ rugsėjo mėnesį, Malaišiuose saliutuoti už Vaižganto gimtąjį kraštą bei vaižgantiečius.

Renginio pabaigoje, sugiedojus „Deimančiukų himną“, visi talentai įsiamžino bendroje nuotraukoje, bendravo prie suneštinių vaišių stalo muziejuje.

Atsisveikinta iki kitų metų vasaros. Jubiliejinis – penktasis – Svėdasų krašto talentų sambūris sutaps su muziejaus 25-mečio minėjimu.

Anykščių rajonas
Simonos BAGDONAITĖS  ir autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija