2011 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 66
(1946)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kaimas turi savo kryžių

Romas BACEVIČIUS

Prie kryžiaus Lekėčių kaimui
jo pašventinimo renginyje
dalyvavę gyventojai

Rugpjūčio 27-ąją, šeštadienį, nemažas kaimo gyventojų būrys rinkosi į Lekėčių Šv. Kazimiero bažnyčią. Joje šios parapijos klebonas kun. Audrius Kurapka aukojo šv. Mišias už gyvus ir mirusius šio kaimo gyventojus. Paskui visi atvyko į šio krašto poetės Gražinos Tulauskaitės-Babrauskienės (1908–1990) tėviškės vietą, kur klebonas kun. A. Kurapka pašventino kaimo kryžių. „Tebūna jis kaip padėkos ženklas Dievui už tai, kad laimino lekėtiškių sodybas, darbus, kasdienybę“, – sakė klebonas. Ši vieta vadinama Paryžiumi, o greta esantis miškas – Paryžine, nes prieš 200 metų traukdamiesi išbadėję Napoleono kariai, čia pamatę gyvenant žmonių, sušuko: „Paris“. Pensininkas Zenonas Rakauskas pasakojo, kad kadaise čia stovėję gražūs namai, o šalia esantis kelias iš Prūsijos per Naumiestį vedė į Kauną. Keliu važiuodavę prekybininkai, (artimiausia didesnė gyvenvietė buvo Novaraistis). Z. Rakauskas prisiminė ir savo vaikystę – jis pro šią vietą penkis kilometrus eidavo į mokyklą ir bažnyčią. Jis taip pat sakė, kad seniau žmonės gegužės mėnesį rinkdavosi pasimelsti prie kaimo kryžiaus, paskui vaišindavosi, bendraudavo. „Norėčiau, kad mūsų poetės Gražinos Tulauskaitės tėviškėje prie kryžiaus bent kartą per metus susirinktų Lekėčių kaimo gyventojai“, – kvietė Z. Rakauskas. Jis rinko lėšas šiam kryžiui pastatyti, todėl dėkojo visiems, kurie prisidėjo savo aukomis. Keletą giesmių pagiedojo Lekėčių bažnyčios choras, o paskui renginio dalyviai bendravo Lekėčių kultūros namuose.


Kryžiumi įamžino kaimą

Kryžiaus šventinimo renginyje
dalyvavę Naujininkų kaimo gyventojai
su kun. Francu Kukliu (kairėje)

Kaimo kryžkelėj kvepia alyvos,
Senas kryžius paskendęs žieduos.
Kiek dešimtmečių jis čia prarymos –
Tik gegutė viena suskaičiuos...

 Nuo seno Lietuvoje gyvuoja tradicija kryžkelėse, kaimuose ar prie namų statyti kryžius. Taigi susirinkę Naujininkų kaimo Pajevonio parapijos Vilkaviškio rajone gyventojai, tęsdami senąsias tradicijas,nutarė pasistatyti savo kaime kryžių, juolab kad rėmėjų ir iniciatorių netrūko.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija