2011 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 66
(1946)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kryžiumi įamžino kaimą

Kryžiaus šventinimo renginyje
dalyvavę Naujininkų kaimo gyventojai
su kun. Francu Kukliu (kairėje)

Kaimo kryžkelėj kvepia alyvos,
Senas kryžius paskendęs žieduos.
Kiek dešimtmečių jis čia prarymos –
Tik gegutė viena suskaičiuos...

Nuo seno Lietuvoje gyvuoja tradicija kryžkelėse, kaimuose ar prie namų statyti kryžius. Taigi susirinkę Naujininkų kaimo Pajevonio parapijos Vilkaviškio rajone gyventojai, tęsdami senąsias tradicijas,nutarė pasistatyti savo kaime kryžių, juolab kad rėmėjų ir iniciatorių netrūko.

Įdomi ir šio kaimo-gyvenvietės atsiradimo istorija. Pusiau juokais, pusiau rimtai kaimo senbuviai pasakoja, kad vietoj gyvenvietės dar šeštame dešimtmetyje buvo žvyro karjeras. Bekasdamas žvyrą, ekskavatorius prakasė almantį šaltinėlį, melioratoriai įleido kelis rentinius ir padarė šulinį, o aplink šulinį tuometinė rajono valdžia nusprendė įkurti gyvenvietę, nes aplinkiniuose kaimuose tuomet vyko intensyvūs melioravimo darbai ir žmones reikėjo iškeldinti iš vienkiemių. Pirmieji gyvenvietėje įsikūrė Šakių kaimo žmonės.

Buvo pasirinktas įdomus kryžiaus variantas – ne tradicinis medinis, bet kalvio rankų darbo  iš metalo pagamintas meno kūrinys su į lauko riedulius, kurių šiose apylinkėse netrūksta, įkomponuotomis saulutėmis. Lėšomis savo kaimynams pagelbėjo Šakių kaimo gyventojai, Pajevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Francas Kuklys aukojo šv. Mišias už esančius ir buvusius Naujininkų kaimo žmones, nuvyko pašventinti naująjį kryžių, nes jis ir buvo didžiausias šios idėjos iniciatorius.

Po iškilmių vietiniai gyventojai ir svečiai susirinko pabendrauti prie arbatos puodelio. Ačiū Jums visiems, prisidėjusiems darbu ar lėšomis prie mūsų kaimo įamžinimo. Mūsų nebebus, bet kaip atminimo ženklas liks kryžius, prie kurio mes būtinai pasodinsime alyvų...

Naujininkų kaimo gyventojai
Vilkaviškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija