2011 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 66
(1946)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Atmintis

Žodžių grąžinimo diena

Lina ERINGIENĖ

Juozas Didžbalis

Buvo vakaras,
Toks pilkas,
Ūkanotas
Nuo pušyno
Lig pat pakelio beržų.
Ir paklydau aš
Bekraščių pievų plotuos,
Nešinas
Svajonių bagažu.

Juozas Didžbalis

Rugpjūčio 8 dieną Šakių rajono meninio žodžio mylėtojai liepalotiškiai susirinko į Staliorių kaimo koplytėlę. Tądien prisimintas prieš septynerius metus amžinybėn iškeliavęs Staliorių kaimo poetas, spaudos talkininkas, kraštotyrininkas, rajono literatų klubo „Lygumų šaltinis“ ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Juozas Didžbalis. Už jį Lukšių klebonas kun. Vytautas Juozas Insoda aukojo šv. Mišias, po kurių visuomenei buvo pristatyta vienintelė poeto kūrybos rinktinė „Ties kiemo vartais“. Poetui ši knyga būtų buvusi didžiausia dovana, dabar ji – talentingo, nuovokaus, išprususio žmogaus kūrybos kraitis ateities kartoms. Tądien jo žodžiai sugrįžo „sugulę“ į knygą. Joje – geriausi J. Didžbalio eilėraščiai, eiliuotos pasakos vaikams, epigramos.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija