2011 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 66
(1946)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šilinių atlaidų kronika

Supažindiname su Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje dienomis

Aikštėje priešais Baziliką – kariai

Palaimintojo Jono Pauliaus II diena

Rugsėjo 7-ąją Palaimintojo Jono Pauliaus II diena Šiluvos šventovėje prasidėjo šiemetiniai didieji Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai. Į pirmąsias pagrindines jų iškilmes atvykę iš įvairių Lietuvos vietų piligrimai iškilmingoje Eucharistijoje prie šventiškai papuošto altoriaus aikštėje dėkojo Dievui už šiemet palaimintuoju paskelbto popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį ir meldė jo užtarimo.


Aplankė Plungėje dirbusius kunigus

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Plungiškiai prie Švėkšnos
šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios.
Kairėje kunigas Julius Meškauskas,
viduryje Švėkšnos parapijos
klebonas kan. Donatas Stulpinas

Gražios iniciatyvos ėmėsi Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Julius Meškauskas, sumanęs aplankyti Plungės parapijoje dirbusius kunigus. Dalyvauti šioje kiek neįprastoje piligriminėje kelionėje panoro daugiau kaip penkiasdešimt Plungės parapijos tikinčiųjų, kurie su didžiule pagarba prisimena Plungėje dirbusius kunigus vikarus, klebonus. Beje, atsirado ir daugiau norinčių juos, dabar jau dirbančius įvairiose Telšių vyskupijos parapijose, aplankyti. Dekano klebono kun. J. Meškausko pajuokavimu, Plungės autobusų parko autobusas nors ir didžiulis, bet ne guminis, todėl šį kartą teko apsiriboti pusšimčiu piligrimų.


Paminėjo Seinų kunigų seminarijos metines

Scholastika Kavaliauskienė

Jonavos jungtinis choras
„Žemyna“ prie Seinų bazilikos

Į Seinų Lietuvių namų konferencijų salę rugpjūčio 28 dieną žmonės rinkosi susikaupę. Rimčiai ir susikaupimui nuteikė renginio tema: „Seinų kunigų seminarijos 185 metinių minėjimas“. Grupelei alytiškių teko garbė dalyvauti šioje šventėje. Konferencijoje pranešėjai buvo du: Lietuvos istorijos instituto istorijos mokslų daktaras, profesorius Algimantas Katilius ir istorijos mokytojas Juozas Sigitas Paransevičius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija