2011 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 66
(1946)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Aplankė Plungėje dirbusius kunigus

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Plungiškiai prie Švėkšnos
šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios.
Kairėje kunigas Julius Meškauskas,
viduryje Švėkšnos parapijos
klebonas kan. Donatas Stulpinas

Piligrimai Gardamo Šv. Roko bažnyčioje

Gražios iniciatyvos ėmėsi Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas kun. Julius Meškauskas, sumanęs aplankyti Plungės parapijoje dirbusius kunigus. Dalyvauti šioje kiek neįprastoje piligriminėje kelionėje panoro daugiau kaip penkiasdešimt Plungės parapijos tikinčiųjų, kurie su didžiule pagarba prisimena Plungėje dirbusius kunigus vikarus, klebonus. Beje, atsirado ir daugiau norinčių juos, dabar jau dirbančius įvairiose Telšių vyskupijos parapijose, aplankyti. Dekano klebono kun. J. Meškausko pajuokavimu, Plungės autobusų parko autobusas nors ir didžiulis, bet ne guminis, todėl šį kartą teko apsiriboti pusšimčiu piligrimų.

Taigi saulėtą rugpjūčio 10-osios dieną Plungės parapijos tikintieji, lydimi savo mielo dekano klebono kun. J. Meškausko, smagiai nusiteikę, bet nepamiršę kelionėje pasimelsti, riedėjo į tas Žemaitijos parapijas, kuriose dabar darbuojasi buvę Plungės parapijos kunigai. Spėta pabuvoti dešimtyje parapijų. Susitikimuose su buvusiais Plungės parapijos kunigais jų dabartinėse parapijose kartu pasimelsta, pasidalinta prisiminimais, dabarties akimirkomis, o maloniausia, kad vėl pabuvota bendrystėje, pasidžiaugta jau nuveiktais ir šiuo metu vykdomais jų darbais. Plungiškiai pasidžiaugė Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebono kun. Antano Gutkausko nuveiktais darbais, vadovaujant didžiulei parapijai bei rūpinantis didingu Oginskio laikų architektūriniu bažnyčios paveldu. Kai kurie piligrimai atviraudami juokavo: „Plungėje vikaru dirbusį kun. A. Gutkauską mes vadinome kunigu Antanėliu, o štai dabar jis jau solidus klebonas kunigas Antanas, jau antrą kadenciją klebonaujantis...“ Net vienuolika metų Plungės krašto žmonėms tarnavęs kunigas Donatas Stulpinas išvyko į Šilutės dekanato Švėkšnos parapiją. Didžiulis džiaugsmas buvo plungiškiams susitikti savo buvusį mielą kleboną kunigą Donatą. Pasipylė aibė prisiminimų. Dar jaunas, pirmus metus Šilalės dekanato Upynos parapijoje klebonu dirbantis kun. Eduardas Steponavičius vienas spėja aptarnauti dar dvi be kunigo esančias Girdiškės ir Varsėdžių parapijas.

Didelį entuziazmą bei meilę savo parapijai rodo Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas kun. Juozas Rudys. Jis – puikus pamokslininkas, gražiai veda rekolekcijas kaimyninėse parapijose, aktyviai propaguoja katalikišką spaudą, nuoširdžiai rūpinasi Kvėdarnoje veikiančiais senelių globos namais ir t.t.

Malonu buvo pabuvoti Šilutės dekanato Gardamo Šv. Roko bažnyčioje, kurioje darbuojasi kun. Antanas Gylys. Nuoširdūs ir šilti plungiškių susitikimai vyko su Plungės parapijoje dirbusiais kunigais Dainoru Židacku, Vytautu Šiaudvyčiu, Andriumi Lazarevu, Gintaru Lengveniu, Albinu Arnašiumi, dirbančiais Vainuto, Žygaičių, Tauragės, Skaudvilės parapijose.

Itin malonų įspūdį plungiškiams paliko susitikimas su prieš daug metų Plungėje dirbusiu, dabar jau Šilalės dekanato dekanu Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonu kan. dr. Algiu Genučiu, pasigrožėti jo rūpestingai tvarkoma bažnyčia, aplinka. Šio susitikimo proga, piligrimus lydėjęs kun. J. Meškauskas drauge su klebonu kan. dr. A. Genučiu ir kun. Justinu Palubinsku gražioje Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje aukojo vakaro šv. Mišias.

Nors ir gerokai išvargo šioje kelionėje plungiškiai, bet jų nuovargį kompensavo tai, kad buvo aplankyti Plungės parapijoje dirbę kunigai, pasigrožėta nuostabiomis bažnyčiomis, rūpestingai prižiūrima jų aplinka. „ Ši kelionė mus visapusiškai praturtino ir už tai esame dėkingi savo mielam dekanui klebonui kun. J. Meškauskui“, – tuo neatsidžiaugdami sakė visi šioje piligriminėje kelionėje dalyvavę Plungės parapijos tikintieji.

Beje, ši piligriminė plungiškių kelionė dar turi ir tęsinį. Artimiausiu metu Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už jau Amžinybėn išėjusius Plungės parapijoje dirbusius kunigus, kurių jau nebebuvo galima aplankyti.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija