2011 m. rugsėjo 16 d.
Nr. 66
(1946)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Nepamirštamas susitikimas

Eugenija Buziliauskaitė

Šventės dalyviai ir partizanų
artimieji prie paminklo

Laikas bėga, o kartu su juo atsiranda vis stipresnis prisirišimas prie gimtų vietų, sutiktų draugų, kaimynų ir kitų pažįstamų. Taigi išsiilgę tėviškės ir vienas kito, mano gimtosios Gegužinės, Kaukiškių, Sitenių, Jutiškių bei dauguma Baroniškių kaimo žmonių jau penktus metus skuba į susitikimą ant Baroniškių kalvos. Šie kaimai – dalis Paįstrio krašto, esančio Panevėžio rajone.


Piligriminė išvyka į Latviją

Nida Kaleinikovaitė

Ekskursijos dalyviai žengia
Šv. Liudviko bažnyčios
šventoriumi Kraslavoje

Liepos 6 dieną 105 Kupiškio ir Antašavos parapijiečiai išvyko į klebono kun. dr. Rimanto Gudelio organizuotą piligriminę kelionę į rytų Latvijos apylinkes. Pirmiausia piligrimai apžiūrėjo Kraslavos miestelyje esančią Šv. Liudviko bažnyčią, kuri yra įtraukta į Europos kultūros paveldą. Klebonas kun. Eduardas Voroneckis papasakojo bažnyčios istoriją, atkreipdamas dėmesį, kad Šv. Liudviko bažnyčios altorinė freska yra viena seniausių Latvijoje ir šiuo metu kaip tik restauruojama, taip pat parodė ir vienintelį Baltijos šalyse garsaus lenkų dailininko J. Moteikos tapytą Šv. Liudviko paveikslą. Vėliau buvo aplankyta Šv. Donato koplyčia, kurioje palaidoti šventojo palaikai. Vėliau bažnyčios klebonas ekskursijos dalyvius nuvedė į grafų Pliaterių, kurie XVIIII–XIX amžiuje nusipirko Kraslavos miestelį ir jį valdė, kriptas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija