2011 m. rugsėjo 21 d.
Nr. 67
(1947)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona

 

Šiame numeryje:

Seimo pirmininkės
vizitas į JAV

Sudėtinga padėtis
uždaromoje
atominėje jėgainėje

Lietuva ir Lenkija:
Nacionalizmas –
dorovės sifilis

Tikroji Salomėja
Nėris-Bačinskaitė
ir jos bendražygiai

Apie nusikaltimus prieš krikščionis ir jų prevenciją

Mindaugas BUIKA

ESBO konferencijos Romoje dalyvių
posėdis. Centre – Vatikano santykių
su valstybėmis sekretorius
arkivyskupas Dominykas Mambertis.
Greta jo prie mikrofono kalba Maskvos
stačiatikių patriarchato atstovas
Volokalamsko metropolitas Ilarijonas

Pripažįstami Lietuvos pirmininkavimo nuopelnai

Džiugu pripažinti – tai pastebi visa tarptautinė bendruomenė, – kad būtent Lietuvai šiemet pirmininkaujant Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO), dažnai įvairiuose forumuose nagrinėjami aktualūs religijos laisvės klausimai. Vienas tokių susitikimų, kurio tema buvo „Prevencija ir atsakas į neapykantos incidentus bei nusikaltimus prieš krikščionis“, rugsėjo 12 dieną vyko Romoje. Renginyje dalyvavo 56 valstybinių delegacijų ir apie 50 nevyriausybinių žmogaus teises ginančių grupių atstovai, pakviestas pasisakyti ir Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius (Vatikano užsienio reikalų ministras) prancūzas arkivyskupas Dominykas Mambertis.


Šeši lemtingieji skaičiai, be kurių mūsų nebūtų

Prof. Jonas Grigas

Gyvename spiralinėje Paukščių Tako galaktikoje, kurioje yra apie 100 milijardų į saulę panašių žvaigždžių. Nors šviesai ją prasklisti reikėtų 100 tūkstančių metų, ji tėra tik visatos dulkelė. Visatoje yra apie 400 milijardų galaktikų su dešimtimis milijardų žvaigždžių, ir visos jos juda. Kuo galaktika tolimesnė, tuo greičiau ji tolsta nuo mūsų, nes visata, nugalėdama milžinišką trauką, vis didesniu greičiu plečiasi. Tačiau iki šiol mokslui neaišku, kas buvo tos didžiulės energijos šaltinis, sukūręs visatą ir paleidęs ją plėstis. Plėtimosi greitis, atrodo, yra tiksliai sutvarkytas. Jei visata būtų plėtusis viena trilijonąja dalimi greičiau, visa visatos materija seniai būtų išsisklaidžiusi. O jei tiek pat lėčiau – visata dėl traukos jėgų per pirmuosius milijardą savo egzistavimo metų būtų susitraukusi. Nebūtų nei ilgaamžių žvaigždžių, nei planetų ir Žemės, nei gyvybės joje, nebūtų ir mūsų.


Teisuolių pėdsakais

Chaimas BARGMANAS

Pasaulio tautų teisuolių medalių
įteikimas Šiauliuose 2002 metais:
sėdi iš dešinės į kairę: Rūta
Ščerbavičienė, Stasė Motiejūnienė,
Marijona Tiesnesienė. Stovi
iš kairės į dešinę: Šiaulių žydų
bendruomenės pirmininkas B. Šteinas,
Šiaulių vyskupijos atstovas,
Lietuvos žydų bendruomenės
pirmininkas S. Alperavičius,
Izraelio pasiuntinys Latvijai
ir Lietuvai Avrahamas Benjaminas.
Trečias iš dešinės –
Algirdas Beleckas

Apytiksliai prieš penkiolika metų vaikštinėjau su savo protėvių pėdsakais keliaujančiais turistais iš Pietų Afrikos po nedidelį Pakruojo rajono Pašvitinio miestelį. Istorijos mėgėjams Pašvitinys – žinoma vietovė. Čia žuvo vienas pirmųjų kovotojų už nepriklausomą Lietuvą – A. Vainauskas. Jis žuvo anksčiau negu visiems žinomas kėdainietis Povilas Lukšys, bet pastarasis buvo savanoris, o A. Vainauskas – Pašvitinio milicininkas (taigi, žuvo, eidamas tarnybines pareigas). Matyt, ši aplinkybė ir nulėmė, kad A. Vainauskas nėra taip plačiai žinomas kaip P. Lukšys, nors pagrindinei Pašvitinio gatvei ir suteiktas A. Vainausko vardas. Ir štai, bevaikštant šia gatve, prie manęs priėjo suvargusi moterėlė ir gailiu balsu pratarė: „Žinot, karo metais mes išgelbėjome žydų mergaitę. Ir absoliučiai niekas tuo nesidomi?“

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija