2011 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 70
(1950)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Paskutinis Žemaičių vyskupas

Arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus portreto bruožai 

Arkivyskupo Pranciškaus Karevičiaus

Šiemet sukako 85-eri metai, kai buvo įkurta Lietuvos Katalikų Bažnyčios (LKB) provincija (1926 m). LKB centre Kaune, XIX amžiuje statytuose vyskupų rūmuose, M. Valančiaus gatvėje rezidavo paskutinis Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius (1861–1945). Rugsėjo 30 dieną minime jo gimimo 150-ąsias metines. Ta proga pagal amžininkų užrašytus istorinius šaltinius ir jo paties atsiminimus  bandyta  atkurti pagrindinius arkivyskupo Pr. Karevičiaus asmenybės bruožus.


Jėzus ir šv. Teresėlė

Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzus, iš anksto žinodamas, koks žemiškasis likimas Jo laukia, pradėjo kalbėti apie šeimininką, kuris įveisė vynuogyną ir išnuomojo vynininkams (Mt 21, 33). Atėjus derliaus nuėmimo metui, jis siuntė pas juos tarnus, o vėliau net savo sūnų, kad būtų atiduota teisėtai šeimininkui priklausanti vaisių dalis.

Žinome, kad šis vynuogynas simbolizuoja Izraelio tautą, tarnai – Dievo išrinktus pranašus, sūnus – Dievo Sūnų, o vynuogių skynimo metas – tai meilės bei klusnumo vaisiai Įstatymo vykdymui ir pačiam jo Leidėjui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija