2011 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 70
(1950)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Panevėžio vyskupijoje

Utenos dekanate

Bažnyčios 10-metis

Vyskupas bendrauja su
tikinčiaisiais po šv. Mišių

PAKALNIAI. Apie 1762 metus Pakalnių dvaro savininkas Antanas Kulieša pastatė medinę bažnyčią. 1906 metais jos vietoje kun. Jurgis Kazlauskas su  parapijiečiais pastatė kitą medinę bažnyčią. 2000 m.  balandžio 25-ąją ši sudegė. Parapijos administratoriaus kun. Kosto Balsio rūpesčiu, padedant parapijiečiams, laiminant Panevėžio vyskupui Juozui Preikšui, 2000 m. rugpjūčio 6-ąją prasidėjo naujosios (ant senosios pamatų), bažnyčios statyba. Bažnyčios architektas – Kazys Tamošėtis. Iškilusią šventovę 2001m. rugsėjo 16-ąją pašventino Panevėžio vyskupas J. Preikšas. Švęsti Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčios 10 metų sukaktį rugsėjo 18-ąją atvyko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir jo generalvikaras kun. teol. lic. Tomas Skrudupis. Garbingus svečius sutiko Leliūnų klebonas kun. Alfredas Puško, aptarnaujantis  Pakalnių parapiją. Iki šv. Mišių  dar buvo likę laiko, todėl jie galėjo pabendrauti su besirenkančiais.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Atlaiduose lankėsi kraštietis arkivyskupas

Šv. Mišias aukoja arkivyskupas
Sigitas Tamkevičius (kairėje –
kan. Valius Zubavičius, dešinėje –
kan. Vytautas Prajara)

KRIKŠTONYS. Rugsėjo 4-ąją, sekmadienį, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius svečiavosi  savo vaikystės parapijoje ir Kristaus Karaliaus bažnyčioje aukojo šv. Mišias. Kartu su juo koncelebravo Lazdijų dekanato dekanas kan. Vytautas Prajara ir Liškiavos parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius. Savo homilijoje arkivyskupas prisiminė Krikštonių bažnyčios statytoją kun. Joną Reitelaitį, pristatė jį kaip nuolankaus bažnyčios tarno pavyzdį. Nors tuo laiku  taip pat buvo nemažai sunkumų, kunigas tiesiog pats dirbo, rinko aukas ir su Dievo bei parapijiečių, daugiausia ūkininkų, pagalba šventovę pastatė ir prieš 77 metus konsekravo. Pasirūpino, kad joje būtų švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gimimo – Ligonių Sveikatos – atlaidai. Į juos plūdo minios žmonių – laukai ir kalvelės buvo pilni vežimų. Daug kas pasikeitė, bet Krikštonių bažnyčia ir šiandien šviečia kviesdama atsigaivinti po darbų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija