2011 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 70
(1950)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

KT sukūrė naują „šeimos koncepciją“

Konstitucinis Teismas (KT) trečiadienį paskelbė, kad Seimo priimta Valstybinė šeimos politikos koncepcija, įtvirtinusi tik santuokos pagrindu sukurtas šeimas, prieštarauja Konstitucijai. Konstitucinio Teismo nutarime pripažįstant, kad santuoka, kaip „istoriškai susiklostęs modelis, neabejotinai turįs išskirtinę vertę visuomenės gyvenime, užtikrinantis tautos ir valstybės gyvybingumą bei istorinį išlikimą“, yra „vienas iš šeimos konstitucinio instituto pagrindų šeimos santykiams kurti“, tačiau teigiama, jog „tai nereiškia, kad pagal Konstituciją nėra saugomos ir ginamos kitokios nei santuokos pagrindu sudarytos šeimos“. Tokiu būdu KT pripažįsta sovietinę šeimos sampratą, kad niekad nesusituokę vyras ir moteris („susidėję“ konkubinato pavyzdžiu) bei jų vaikai ar įvaikiai priskirtini šeimai ir turi visas su tuo susijusias valstybės garantijas šeimai. Be to, KT pažymėjo, kad konstituciniam teisinės valstybės principui prieštarauja ir koncepcijos nuostata, nurodanti, kad Seimas ir Vyriausybė, rengdami teisės aktus šeimos politikos srityje, derina juos su koncepcija. Anot Konstitucinio Teismo, „vyro ir moters bendras gyvenimas“ (konkubinatas), grindžiamas pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagarbos, bendro vaikų auklėjimo ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas taip pat atspindi konstitucinę šeimos sampratą. Konstitucinio Teismo nuomone, šiuo atveju svarbiausia santykių turinys, o ne jų išraiškos forma. Taip „išryškinęs“ ir išgyręs ne santuokoje gyvenančius asmenis, o „kitokias nei santuokos pagrindu sudarytas šeimas“ Konstitucinis Teismas sukūrė naują šeimos koncepciją. Priėmus tokį „šeimos modelį“, iškart atmetamas skatinimas kurti šeimą santuokos pagrindu.

Siekdamas pagrįsti bei įtvirtinti ir „nesantuokinį“ šeimos modelį (konkubinatą), KT teigia, kad Seimas savo priimta šeimos koncepcija „susiaurinęs šeimos, kaip konstitucinio instituto, turinį, nesilaikė iš Konstitucijos kylančios šeimos, kaip konstitucinės vertybės, kuri gali būti sukurta ne tik santuokos pagrindu, sampratos“. Kyla klausimas, kiek KT narių savo asmeniniame gyvenime yra priėmę vieną ar kitą „šeimos koncepciją“.

Sulaukę tokio KT sprendimo dėl „šeimos koncepcijos“, pradžiugo kai kurie vadinamieji socialdemokratai, prieš dvejus metus kreipęsi į Konstitucinį Teismą dėl „išaiškinimo“. Algirdas Sysas po posėdžio sakė: „Aš džiaugiuosi, kad mes nenuleidome rankų ir prieš porą metų priimtas sprendimas dabar savo turiniu ir forma pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Todėl, manau, nebus prielaidų ir galimybių toliau laisvai interpretuoti ir teikti įstatymų pataisas, kurios galėtų diskriminuoti vieną ar kitą šeimą: kai moteris su vyru gyvena nesusituokę, turi ar neturi vaikų, kai vaiką augina vieniša motina, vienišas tėvas ir taip toliau. Sprendimas užkerta kelią spekuliacijoms ir įstatymų projektų atsiradimui Seime“. Pagal jį „santuoka tėra tik viena iš šeimos formų, todėl negalima diskriminuoti kitaip gyvenančių šeimų“. A. Sysas taip ir nepasakė, kur jis mato diskriminaciją. Tačiau vis dėlto pripažindamas, kad Lietuvoje nėra priimta įstatymų, kurie realiai pirmenybę teiktų susituokusioms ar susituokusioms ir išsiskyrusioms poroms bei jų vaikams, A. Sysas kalbėjo apie „pozityviąją diskriminaciją“. Teigdamas, kad koncepcijos galiojimo laikotarpiu buvo padaryta aiški moralinė žala visuomenei, kurios „ne visi nariai“ sutinka su santuokos pagrindu sudaromos šeimos sąvoka, A. Sysas pamiršo priminti, kad dar daugiau žalos patiria visuomenė ir būtent jaunoji jos dalis, kai šeimos santykiai nėra grįsti santuoka. Kitas socialdemokratas, Julius Sabatauskas, džiaugėsi, kad Konstitucinio Teismo nutarimas panaikina prielaidas sugrįžti „veronikų laikams“. J. Sabatauskas teigė, kad yra atmestinas Paramos būstui įsigyti ir renovuoti įstatymas, įtvirtinantis susituokusių asmenų pirmenybę paramos būstui įsigyti ar renovuoti gavimui.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija